Oriau Agor

Oriau Agor y Dderbynfa (Canolfan Croesawu Myfyrwyr)

Mae ein gwasanaethu ar gael trwy e-bost a dros y ffôn rhwng 9 y.b. a 5 y.h. Dydd Llun – Dydd Iau a rhwng 9 y.b. a 4 y.h. ar Ddydd Gwener

Bydd y Dderbynfa ar gau rhwng 12:30 yp a 1:30yp

Mae ein gwasanaethu ar gael yn rhithiol a dros y ffôn rhwng 9 y.b. a 5 y.h. Dydd Llun – Dydd Iau a rhwng 9 y.b. a 4 y.h. ar Ddydd Gwener

Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian

Tudalennau gwe'r Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian

Mae ein gwasanaethu ar gael yn rhithiol a dros y ffôn rhwng 9 y.b. a 5 y.h. Dydd Llun – Dydd Iau a rhwng 9 y.b. a 4 y.h. ar Ddydd Gwener

Mae ein gwasanaethu ar gael yn rhithiol a dros y ffôn rhwng 9 y.b. a 5 y.h. Dydd Llun – Dydd Iau a rhwng 9 y.b. a 4 y.h. ar Ddydd Gwener

Mae ein gwasanaethu ar gael yn rhithiol a dros y ffôn rhwng 9 y.b. a 5 y.h. Dydd Llun – Dydd Iau a rhwng 9 y.b. a 4 y.h. ar Ddydd Gwener

Gwasanaeth Cymorth a Chyngor Fisa

Tudalennau gwe'r Gwasanaeth Cymorth a Chyngor Fisa

Cynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol – apwyntiadau ar gael trwy e-bostio immigrationadvice@aber.ac.uk

 Dydd Llun – Ddydd Gwener: 10 y.b. i canol dydd, a 2 y.p. i 4 y.p.