Oriau Agor

Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais

Llun - Iau: 9yb - 5yp

Gwe: 9yb - 4yp

Mi fydd dderbynfa yng Nghanolfan Groesawu Myfyrwyr AR GAU rhwng 12:30 - 1:30 y.p.

 

Gwasanaeth Galw-Heibio Ymgynghorydd Myfyrwyr

 

Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais

(Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian yn unig)

Llun - Gwe: 2yb - 4yb

Sylwch mai’r amser hwyraf y gallwch gael eich gweld yw’r slot 3.40yp. Mae slotiau 15 munud ar gael, archebwch ar y diwrnod yn unig o 13.45 ymlaen.