Oriau Agor

 

Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais

Llun - Iau: 9yb - 5yp

Gwe: 9yb - 4yp

Gwasanaeth Galw-Heibio Ymgynghorydd Myfyrwyr

Derbynfa Llyfrgell Thomas Parry, Llanbadarn

(Gwasanaethau Hygyrchedd neu Gwasanaethau Cyngor, Gwybodaeth ac Arian yn unig)

Llun: 2yb

Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais

(Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian yn unig)

Llun - Gwe: 2yb - 4yb

Sylwch mai’r amser hwyraf y gallwch gael eich gweld yw’r slot 3.45yp