Oriau Agor

Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais

 

Oriau agor yn ystod y tymor

Llun - Iau: 9yb - 5yp

Gwe: 9yb - 4yp

Amseroedd Agor yn ystod Gwyliau'r Haf

Yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst bydd Derbynfa'r Ganolfan Croesawu Myfyrwyr ar gau rhwng 12:30 a 13:30.

 

Gwasanaeth Galw-Heibio Ymgynghorydd Myfyrwyr - Oriau agor yn ystod y tymor

 Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais

(Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian yn unig)

Llun - Gwe: 2yb - 4yb

Sylwch mai’r amser hwyraf y gallwch gael eich gweld yw’r slot 3.40yp. Mae slotiau 15 munud ar gael, archebwch ar y diwrnod yn unig o 13.45 ymlaen.