Cwestiynau Cyffredin - ABM

 • 1. Beth yw’r ABM?
 • 2. Pryd fydd yr ABM yn digwydd?
 • 3. Pa gwestiynau fydd yn yr ABM?
 • 4. Pam mae'r Brifysgol yn cynnal yr holiaduron hyn?
 • 5. Sawl ABM fydd i’w cwblhau?
 • 6. A oes rhaid llenwi’r holiadur?
 • 7. Sut y galla i gymryd rhan?
 • 8. Pam dylwn i gymryd rhan?
 • 9. Sut y caiff y canlyniadau eu defnyddio?
 • 10. Pa fodiwlau sy’n cael eu cloriannu?
 • 11. Sylwadau rhydd – a allaf ysgrifennu beth bynnag ddymunaf?
 • 12. A yw’r ABM ar gael yn Gymraeg?
 • 13. A yw’r ABM yn ddienw?
 • 14. Dydw i ddim am ateb y cwestiwn yna/cwblhau’r ABM
 • 15. Sut mae’r canlyniadau yn cael eu rhannu?
 • 16. Beth yw ystyr yr ymatebion gwahanol?
 • 17. Sut y caiff canlyniadau'r HGM eu cyfrifo?
 • 18. Ai’r un arolwg yw’r ABM a’r ACM (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr/NSS)?
 • 19. Pwy fydd yn gweinyddu’r arolwg?
 • 20. Pwy sy’n gweithredu’r system ar-lein?
 • 21. Sut y galla i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr ABM?
 • 22. Beth os nad yw'r arolwg yn gweithio i mi?
 • 23. Sut y galla i weld beth sydd wedi'i wneud o ganlyniad i'm sylwadau?
 • 24. A yw pob myfyriwr yn ateb yr un cwestiynau?
 • 25. A alla i newid fy ymatebion i'r ABM, neu eu tynnu'n ôl?
 • 26. A oes modd cwblhau'r ABM ar ôl y dyddiad cau?
 • 27. Sut y galla i fod yn siŵr y bydd camau'n cael eu cymryd yn sgil fy sylwad