Cysylltu â Ni

Amseroedd agor

Gall myfyrwyr gael mynediad i'n gwasanaethau yn y ffordd sydd fwyaf addas iddyn nhw, boed hynny wyneb yn wyneb, ar y campws (yn y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr), ar-lein neu dros y ffôn.

Mae Derbynfa’r Ganolfan Croesawu Myfyrwyr ar agor rhwng 9yb a 5yp o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9yb a 4yp ar ddydd Gwener.