Cymorth Dysgu ac Anabledd

I fyfyrwyr anabl, myfyrwyr sydd â chyflyrau corfforol/meddyliol hirsefydlog neu wahaniaethau dysgu penodol, ein nod yw sicrhau cwricwlwm cynhwysol sy’n hygyrch i bawb, llety addasedig, a mynediad at fannau dysgu sy’n cynnwys cyfrifiaduron, caledwedd arbennig, meddalwedd ychwanegol a mynediad at liniaduron. Gallwn gynnig cyngor i chi ar drefniadau unigol ar gyfer arholiadau a thechnoleg i’ch galluogi i gyrraedd eich llawn botensial a chael y canlyniadau da rydych yn eu haeddu.

 

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych gwestiynau penodol,Prifysgol Aberystwyth - Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr: Gwasanaethau Hygyrchedd cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at hygyrchedd@aber.ac.uk neu drwy ffonio 01970 621761.

Hefyd, gall ein Cwestiynau a Holir yn Aml isod eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â:

Anhawster Dysgu Penodol

Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth

Adroddiadau ar Asesiad Diagnostig / Asesiad Seicolegydd Addysg

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Asesiad Anghenion Astudio

Darpariaeth Unigol ar gyfer Arholiadau a sut i gael Darpariaeth Unigol ar gyfer Arholiadau

Llety a Chynlluniau Personol Gadael mewn Argyfwng