Cymorth gan Gymheiriaid

Cynorthwywyr Adrannol i Gymheiriaid a Mentora 'Ffordd Hyn'

I lawer o fyfyrwyr, mae dod i astudio yn y Brifysgol yn gyfnod newydd a chyffrous, er mae’n bosibl y bydd rhai heriau'n codi yn yr wythnosau neu’r misoedd cyntaf; gallai’r rhain gynnwys ceisio darganfod lle i ddod o hyd i bethau yn y Brifysgol, dysgu byw’n annibynnol, bod oddi cartref am y tro cyntaf, addasu i ffordd fwy annibynnol o ddysgu yn y Brifysgol, neu hyd yn oed reoli eich amser yn effeithiol.

Er mwyn cynorthwyo ein myfyrwyr newydd mae gennym ddau gynllun Cymorth gan Gymheiriaid; Cynorthwywyr Adrannol i Gymheiriaid a Mentoriaid Ffordd Hyn