Cynorthwywyr Adrannol i Gymheiriaid

Mae gan bob Adran academaidd dîm o Gynorthwywyr Adrannol i Gymheiriaid (sydd naill ai’n fyfyrwyr o'r ail neu'r drydedd flwyddyn neu'n uwchraddedigion). Bob blwyddyn mae'r Cynorthwywyr hyn wrth law i gynnig cymorth, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr newydd y flwyddyn gyntaf. Gall y Cynorthwywyr gynorthwyo myfyrwyr newydd i ymgartrefu ac ymgyfarwyddo â bywyd Prifysgol oherwydd bod ganddynt wybodaeth a phrofiad o'r Brifysgol, yr Adran a'r dref. Mae sgyrsiau unigol rhwng myfyrwyr newydd a Chynorthwywyr Cymheiriaid yn breifat a Chyfrinachol.

Ychydig cyn dechrau bob blwyddyn academaidd, mae'r Adran yn cysylltu â myfyrwyr newydd ac yn rhoi manylion iddynt ynglŷn â threfniadau i gysylltu â'u Cynorthwywyr.

Cwestiynau Cyffredin am Gynorthwywyr Adrannol i Gymheiriaid