Coleg Cymraeg Cenedlaethol- Gwybodaeth am ein darpariaeth astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Sefydliad cenedlaethol yw'r Coleg Cymraeg sy'n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cynnal a datblygu addysg ac ysgolheictod cyfrwng Cymraeg. Mae’r Coleg Cymraeg yn cefnogi nifer o gynlluniau sy’n cynyddu’r cyfleoedd i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn Aberystwyth ac mae Porth Adnoddau’r Coleg Cymraeg yn cynnig llu o adnoddau ar draws ystod o feysydd academaidd a lefelau. 

https://www.porth.ac.uk