Eich canllaw i Addysg Uwch

Eich canllaw i Addysg Uwch: Gwneud y cam o Ymgeisio i Lwyddo

Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth mae ein Tîm Denu Myfyrwyr yn gweithio’n ddiwyd i  gynnig gwybodaeth o’r hyn yw addysg uwch i ddarpar fyfyrwyr, athrawon a rhieni.

Ymunwch â ni wrth i ni ymchwilio i amryw o faterion sydd yn ymwneud â'r siwrnai o lunio eich cais i gyrraedd y brifysgol.

Mewn partneriaeth â Channel Talent, mae Tîm Recriwtio Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn cynnal gweminarau wythnosol byw. Mae'r gweminarau hyn yn trafod amryw o faterion a fydd yn eich helpu i wneud eich taith i'r brifysgol ychydig yn haws. Mae recordiadau o'r trafodaethau hyn hefyd yn cael eu cadw ar y tudalennau hyn.

Recordiadau Blaenorol

Dewis y Cwrs a Chwblhau’r Datganiad Personol: Gwneud y Penderfyniadau Cywir

Mae'r sesiwn wedi’i rannu’n ddau – y rhan gyntaf wedi’i anelu at gynorthwyo darpar-fyfyrwyr i ddeall pa rinweddau sydd i gael gradd a sut i ddewis y cwrs a phrifysgol iawn. Byddwn yn trafod:

 • Budd cael gradd
 • Sut i ddewis y cwrs perffaith
 • Sut i ddewis y prifysgol perffaith

Bydd ail ran y sesiwn yn edrych ar bwysigrwydd datganiad personol gwych a sut i’w ysgrifennu.

Bydd y sesiwn wedi’i rannu fel isod:

 • Disgrifiad byr o’r datganiad personol, a’i rol a’i bwysigrwydd o fewn y cais i brifysgol
 • Gorolwg o strwythur y Datganiad Personol
 • Ysgrifennu’r Rhagymadrodd
 • Beth i feddwl amdano pan yn siarad am eich pwnc dewisol
 • Pam bod ysgrifennu am eich llwyddiannau allgyrsiol yn bwysig
 • Ysgrifennu clo i’r datganiad.

Blas ar Fywyd Myfyriwr : Gwneud yr Dewisiadau Cyllido Cywir

 Mae'r sesiwn yma wedi’i rannu’n ddau, gyda’r rhan gyntaf yn edrych ar gyllid myfyrwyr, a’r ail yn edrych ar fywyd myfyrwyr. Bydd y rhan gyntaf yn edrych ar:

 • Beth yw’r system gyllido sydd ar gael i fyfyrwyr yng Nghymru
 • Pa fath o gefnogaeth gaiff myfyrwyr – Ffioedd a Chynhaliaeth – esboniad o hwn
 • Sut mae’r system yn gweithio, a phryd mae gwneud cais
 • Sut mae ad-dalu’r benthyciad myfyrwyr
 • Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau – esbonio sut mae’r rhain yn gweithio
 • Unrhyw gymorth pellach sydd ar gael i fyfyrwyr

Mae ail ran y sesiwn yn edrych ar fywyd myfyrwyr:

 • Sut brofiad yw symud o adre am y tro cynta
 • Wythnos y Glas
 • Astudio ar lefel prifysgol
 • Gwneud y mwyaf o fywyd myfyrwyr
 • Cyllido