Gwybodaeth i Rieni a Gwarcheidwaid

Mae mynd i'r brifysgol yn gam mawr i unrhyw berson ifanc, yn enwedig os ydynt yn gadael cartref am y tro cyntaf. Yn yr un modd fel riant neu warcheidwad mae'n naturiol eich bod chi'n teimlo'n bryderus am yr holl sefyllfa.

Dyluniwyd y canllaw yma i ateb cwestiynau fydd gennych o ran eich mab neu ferch sydd yn cychwyn yn y brifysgol cyn hir. 

Gwybodaeth i Rieni a Gwarcheidwaid