Adnoddau YouTube

Mae’n gyflym ac yn hawdd i wylio rhai o’n fideos YouTube sy’n ymwneud ag amrywiaeth o destunau a allai fod o gymorth wrth i chi baratoi ar gyfer astudio nawr ac yn y dyfodol.

Gwyliwch a gwrandewch ar gyngor arbenigol gan ein Tîm Denu Myfyrwyr a myfyrwyr sydd eisoes yn astudio yma ym Mhrifysgol Aberystwyth ar amrywiol agweddau fydd o gymorth i’ch astudiaethau presennol a’ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.