Sgwrsio gyda'n Myfyrwyr

Cysylltwch â’n myfyrwyr presennol fel eu bod yn gallu bod o gymorth i chi! O’ch helpu chi i wneud dewisiadau academaidd mwy gwybodus, i gynorthwyo gyda’ch astudiaethau, rhoi cyngor am fywyd myfyriwr, cael swydd, a phopeth arall y mae bywyd yn penderfynu ei daflu atoch. Cysylltwch trwy'r Ystafell Myfyrwyr i gael sgwrs heddiw.

Dyma’ch cyfle i gysylltu a siarad ar-lein am amrywiaeth o bynciau; pa fath o brofiad yw astudio ym Aberystwyth, bywyd myfyrwyr, llety, a llawer mwy. S’dim ots pa fath o gwestiwn sydd gyda chi – mawr neu fach – beth bynnag ry’ch chi eisiau ei wybod o safbwynt y brifysgol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Ystafell Myfyrwyr