Gwendolen Rees, 0.32

What3Words - lledrith.datblygais.tacl 

Mae Gwendolen Rees 0.32 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad Gwendolen Rees ar gampws Penglais (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 76

Math o ystafell: ystafell gyfrifiaduron

Maint yr ystafell: 150 m² (10m hyd x 15m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Cyfarwyddiadau

O brif fynedfa adeilad Gwendolen Rees , ewch drwy ardal y dderbynfa ac ewch i lawr y coridor i’r dde i gaffi IBERS Bach. Gwendolen Rees 0.30 yw’r ystafell trydydd ar y chwith ar y coridor hwn.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

3 taflunydd data

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24