Gwendolen Rees, 1.31

What3Words - tolc.prociaf.sleid 

Mae Gwendolen Rees 1.31 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad Gwendolen Rees ar gampws Penglais (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.
View from front right
View from back left
View from back right
View from front left

Manylebau

Nifer y seddi: 100

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 158m² (8.5m hyd x 18.5m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system Cymorth Clyw Isgoch (Pa gymorth clywed sydd ar gael yn yr ystafelloedd addysgu?)

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

O brif fynedfa adeilad Gwendolen Rees, ewch drwy ardal y dderbynfa ac ewch i lawr y coridor i’r dde i gaffi IBERS Bach. Gwendolen Rees 1.31 yw’r ystafell gyntaf ar y chwith ar y coridor hwn.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

2 unedau arddangos weledol

1 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24