Llandinam, Felin Drafod

Mae’r Felin Drafod wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad Llandinam (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi:

  • dwy ardal astudio i grwpiau gyda 5 cadair yn y naill a’r llall
  • dwy ardal astudio i grwpiau gyda 6 chadair yn y naill a’r llall
  • seddi lolfa ar gyfer 6 o bobl
  • lle i eistedd o amgylch rhannwr yr ael ganol - stolion a meinciau i 21 o bobl

Digon o le i grŵp mawr o bobl os yw pawb ar eu sefyll

Math o ystafell: gofod digwyddiadau

Maint yr ystafell: 210 m² (26m hyd x 8m lled)

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i adeilad Llandinam o’r brif fynedfa – bydd y Felin Drafod yn syth o’ch blaen trwy’r drws pellaf ar y chwith.

Offer

Llungopïwr

Peiriannau sy’n gwerthu diodydd oer a phoeth

Fynnon ddŵr

4 cyfrifiadur gydag unedau arddangos gweledol mawr

Darllenfa gludadwy