Llandinam, C40

Mae C40 ar lawr cyntaf adeilad Llandinam.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 4 (6 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell seminar

Maint yr ystafell: 16 m² (4m hyd x 4m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa trowch i’r chwith i Felin Drafod Llandinam, ewch yr holl ffordd i’r pen a thrwy’r drws i’r coridor. Ewch trwy’r drws ar y chwith at y grisiau, a dringwch y grisiau i fyny un llawr i lawr C. Trowch i’r chwith i C40.

Offer

Cyfrifiadur dysgu

1 uned arddangos weledol

Ffôn mewnol

1 bwrdd gwyn