Llandinam, C40

What3Words - camelod.treigladau.diogelu 

Mae C40 ar lawr cyntaf adeilad Llandinam (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.
View from door
View from back left
View from front left
View from front right

Manylebau

Nifer y seddi: 6

Math o ystafell: ystafell seminar

Maint yr ystafell: 16 m² (4m hyd x 4m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa trowch i’r chwith i Felin Drafod Llandinam, ewch yr holl ffordd i’r pen a thrwy’r drws i’r coridor. Ewch trwy’r drws ar y chwith at y grisiau, a dringwch y grisiau i fyny un llawr i lawr C. Trowch i’r chwith i C40.

Offer

Cyfrifiadur dysgu

1 uned arddangos weledol

Ffôn mewnol

1 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24