Llandinam, B20

Mae B20 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad Llandinam.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 14 (30 yn flaenorol)

Math o ystafell: triongl Reuleaux

Maint yr ystafell: 35 m² (6.5m hyd x 11m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa trowch i’r chwith i Felin Drafod Llandinam, ewch yr holl ffordd i’r pen a throi i’r chwith. Mae B20 wedi’i lleoli i’r dde i agorfa ystafell y porthorion.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

4 unedau arddangos weledol

2 bwrdd gwyn