Llandinam, B20

What3Words - ehangach.gwerthuso.cofleidiad 

Mae B20 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad Llandinam (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 30

Math o ystafell: triongl Reuleaux

Maint yr ystafell: 35 m² (6.5m hyd x 11m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system Cymorth Clyw Isgoch (Pa gymorth clywed sydd ar gael yn yr ystafelloedd addysgu?)

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa trowch i’r chwith i Felin Drafod Llandinam, ewch yr holl ffordd i’r pen a throi i’r chwith. Mae B20 wedi’i lleoli i’r dde i agorfa ystafell y porthorion.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

4 unedau arddangos weledol

2 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24