Llandinam, C64

Mae C64 wedi’i lleoli ar lawr cyntaf adeilad Llandinam.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 15 (40 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 72 m² (9m hyd x 9m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system dolen anwytho

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa trowch i’r chwith i mewn i Felin Drafod Llandinam, ewch yr holl ffordd i’r pen ac ewch trwy’r drws i’r coridor. Ewch trwy’r drws ar y chwith ac i fyny’r grisiau i lawr C. Dilynwch y coridor i C64.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

5 bwrdd gwyn