Llandinam, C64

What3Words - casglodd.symleiddio.dwyieithog 

Mae C64 wedi’i lleoli ar lawr cyntaf adeilad Llandinam (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.
View from back right
View from back left
View from front right
View from teaching podium

Manylebau

Nifer y seddi: 38

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 72 m² (9m hyd x 9m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system Cymorth Clyw Isgoch (Pa gymorth clywed sydd ar gael yn yr ystafelloedd addysgu?)

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa trowch i’r chwith i mewn i Felin Drafod Llandinam, ewch yr holl ffordd i’r pen ac ewch trwy’r drws i’r coridor. Ewch trwy’r drws ar y chwith ac i fyny’r grisiau i lawr C. Dilynwch y coridor i C64.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

5 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24