Llandinam, A6

What3Words - telyn.chwi.ticio 

Mae A6 wedi’i lleoli ar lefel islawr tŵr Llandinam ar gampws Penglais (mapiau o'r Brifysgol).

. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.
View from back right
View from back left
View from front right
View from front left

Manylebau

Nifer y seddi: 168

Math o ystafell: darlithfa – seddi ar ogwydd

Maint yr ystafell: 132 m² (14m hyd x 9.5m lled)

Dim ffenestri

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa trowch i’r chwith i mewn i Felin Drafod Llandinam, ewch yr holl ffordd i’r pen a thrwy’r drws i’r coridor. Ewch trwy’r drws ar y chwith at y grisiau, ac ewch i lawr y grisiau i’r llawr gwaelod isaf. Gadewch y grisiau trwy’r drws ar eich chwith ac fe ddewch o hyd i A6 ar y chwith i lawr y rhediad byr o risiau.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

2 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24