Llandinam, B23

What3Words - wythawd.adlamu.crafangau 

Mae B23 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad Llandinam (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 102

Math o ystafell: ystafell gyfrifiaduron

Maint yr ystafell: 219 m² (9.5m hyd x 23m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system Cymorth Clyw Isgoch (Pa gymorth clywed sydd ar gael yn yr ystafelloedd addysgu?)

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa trowch i’r chwith i mewn i Felin Drafod Llandinam, ewch yr holl ffordd i’r pen a throi i’r chwith. Mae B23 ar y dde ym mhen pellaf y coridor.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

1 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24