Llandinam, B23

Mae B23 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad Llandinam.

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 102

Math o ystafell: ystafell gyfrifiaduron

Maint yr ystafell: 219 m² (9.5m hyd x 23m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa trowch i’r chwith i mewn i Felin Drafod Llandinam, ewch yr holl ffordd i’r pen a throi i’r chwith. Mae B23 ar y dde ym mhen pellaf y coridor.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

1 bwrdd gwyn