Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Cydnabod arbenigedd academydd Aberystwyth gyda chymrodoriaeth

Mae academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth ym maes daearyddiaeth, yr Athro Peter Merriman, wedi'i ethol yn Gymrawd Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Prosiect Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi cymunedau mewn gwrthdaro byd-eang

Mae dysgu gan dyfwyr coffi brodorol sy'n eu hamddiffyn eu hunain rhag trais arfog yng Ngholombia yn rhan o un o'r prosiectau ymchwil newydd a gyllidir gan rwydwaith rhyngwladol dan arweiniad y Brifysgol.

Ethol academydd “gweledigaethol” o Aberystwyth yn Gymrawd yr Academi Beirianneg Frenhinol

Mae uwch-academydd o Brifysgol Aberystwyth wedi cael ei gydnabod am ei gyfraniad eithriadol i beirianneg a thechnoleg wrth ddod yn Gymrawd yr Academi Beirianneg Frenhinol.

Prifysgol Aberystwyth ar y brig yng Nghymru am ragoriaeth dysgu a bodlonrwydd myfyrwyr

Prifysgol Aberystwyth yw'r Brifysgol orau yng Nghymru am ragoriaeth dysgu a bodlonrwydd myfyrwyr, yn ôl The Times & The Sunday Times Good University Guide 2023.