Prifysgol Aberystwyth

Ymgeisiwch Nawr ar gyfer Medi 2024 Dysgwch fwy am ein cyrsiau israddedig

Aberystwyth

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times & The Sunday Times

Aberystwyth

Meistrolwch eich dyfodol yma Dysgwch fwy am ein cyrsiau uwchraddedig

Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Y Frenhines yn rhoi gwobr i Brifysgol Aberystwyth am ymchwil parasitoleg

Mae'r Frenhines Camilla wedi cyflwyno gwobr o fri i Brifysgol Aberystwyth am ei gwaith parasitoleg arloesol mewn seremoni ym Mhalas Buckingham heddiw (dydd Iau, 22 Chwefror).

Prosiect arloesol newydd yn cynnig cyfle unigryw i gyfansoddwyr addawol

Bydd cerddoriaeth glasurol gyfoes greadigol yn cael ei chyfansoddi a'i pherfformio yn rhan o brosiect chwyldroadol newydd dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth.

Llunio gwasanaeth prawf sy’n gwasanaethu pobl Cymru yn well

Mae academyddion Troseddeg o Brifysgol Aberystwyth yn cyfrannu at y drafodaeth genedlaethol ynghylch sut y gallai gwasanaeth prawf datganoledig weithio i Gymru.

Pam y dylai lofruddiodd Brianna Ghey, sy’n eu harddegau, fod wedi parhau’n ddienw

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Kathy Hampson, Uwch Ddarlithydd mewn Troseddeg ac arbenigwr ar gyfiawnder ieuenctid, ynghyd â'u chyd-academyddion ym maes Troseddeg Dr Sean Creaney o Brifysgol Edge Hill a'r Athro Stephen Case o Brifysgol Loughborough, yn dadlau nad oedd rhyddhau enwau lofruddion Brianna Ghey, y ddau yn eu harddegau, er lles pennaf cymdeithas.