Prifysgol Aberystwyth

Open Day

Diwrnod Agored
6 Gorffennaf Cofrestrwch Nawr

Ymgeisiwch Nawr ar gyfer Medi 2024 Dysgwch fwy am ein cyrsiau israddedig

Aberystwyth

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times & The Sunday Times

Aberystwyth

Meistrolwch eich dyfodol yma Dysgwch fwy am ein cyrsiau uwchraddedig

Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Cydnabod arloeswraig ym maes menywod mewn cyfrifiadura ar restr Anrhydeddau Penblwydd y Brenin

Mae sylfaenydd cynhadledd arloesol sy’n hyrwyddo rôl menywod mewn technoleg wedi cael ei chydnabod ar rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Brenin.

Prifysgol Aberystwyth yn llongyfarch cyn Is-Ganghellor ar dderbyn y CBE

Mae Canghellor ac Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth wedi llongyfarch cyn Is-Ganghellor y Brifysgol, Yr Athro Elizabeth Treasure, ar dderbyn y CBE yn Anrhydeddau Penblwydd y Brenin.

Prosiect ymchwil i drais a cham-drin domestig yn rhyddhau adnodd newydd yn Iaith Arwyddion Prydain  

Mae Prosiect Dewis Choice yn nodi Diwrnod Byd-eang Ymwybyddiaeth am Gam-drin Pobl Hŷn (15 Mehefin) trwy ryddhau fersiwn yn Iaith Arwyddion Prydain o'i animeiddiad trawiadol sy'n tynnu sylw at yr heriau unigryw y mae oedolion hŷn yn eu hwynebu lle y mae camdriniaeth yn digwydd ar yr aelwyd.

A yw cellweiriau ymosodol yn broblem i gyplau hyn? Dechrau ymchwil newydd

O jociau ‘cnoc cnoc’ i gellweirio am y fam-yng-nghyfraith, mae ymchwilwyr yn ystyried sut y gall digrifwch effeithio ar berthnasau cyplau hŷn.