4. Confensiynau Arholiadau

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 4 PDF

 • 4.1 Confensiynau Arholiadau: Cyflwyniad i Ddyfarniadau Israddedig
 • 4.2 Gradd Baglor: Rheolau Cynnydd
 • 4.3 Graddau Meistr Integredig: Rheolau Cynnydd
 • 4.4 BVSc Gwyddor Filfeddygol (blynyddoedd 1 a 2): Rheolau Cynnydd
 • 4.5 Cynlluniau Gradd gyda Blwyddyn Ryng-gwrs, neu gynlluniau nad ydynt yn rhai ieithyddol ond sy'n cynnwys blwyddyn yn Astudio Dramor Cynlluniau.
 • 4.6 Cynlluniau Gradd gyda Modiwlau Lefel 0 (Blwyddyn Un), e.e. BSc Cyfrifiadureg BSc Ffiseg Cynllun Pedair Blynedd, ayyb
 • 4.7 BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)
 • 4.8 BSc Nyrsio (Oedolion) a BSc Nyrsio (Iechyd Meddwl) (Yn berthnasol i bob myfyriwr sy'n dechrau ym mis Medi 2022)
 • 4.9 Graddau Sylfaen: Rheolau Cynnydd
 • 4.10 Confensiynau Pennu Dosbarth Graddau Modiwlar
 • 4.11 Y Trothwy (Confensiynau Graddau Anrhydedd)
 • 4.12 Gradd Baglor Gyffredin
 • 4.13 Confensiynau Dyfarnu Tystysgrifau neu Ddiplomâu Addysg Uwch
 • 4.14 Llechen Lân
 • 4.15 Cyflwyniad i Ddyfarniadau Uwchraddedig trwy Gwrs
 • 4.16 Rheolau ar gyfer Dyfarniadau Uwchraddedig: Rheolau Cynnydd
 • 4.17 Rheolau Dyfarnu ar gyfer y Dystysgrif Addysg i Raddedigion
 • 4.18 Credydau o sefydliadau eraill
 • 4.19 Ychwanegiad Covid-19 at Gonfensiynau Arholiadau 2019/20
 • 4.20 Ychwanegiad CV-19 at Gonfensiynau Arholiadau 2020/21