4. Confensiynau Arholiadau

 

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 4 i 4.14 PDF

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Ychwanegiad Covid-19 at y Confensinynau Arholiadau Mehefin 2021

 • 4.1 Confensiynau Arholiadau: Cyflwyniad i Ddyfarniadau Israddedig
 • 4.2 Gradd Baglor: Rheolau Cynnydd
 • 4.3 Graddau Meistr Integredig: Rheolau Cynnydd
 • 4.4 Confensiynau Pennu Dosbarth Graddau Modiwlar
 • 4.5 Y Trothwy (Confensiynau Graddau Anrhydedd)
 • 4.6 Gradd Baglor Gyffredin
 • 4.7 Cynlluniau Gradd gyda Modiwlau Lefel 0 (Blwyddyn Un), e.e. BSc Cyfrifiadureg (gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen); BSc Ffiseg Cynllun Pedair Blynedd, ayyb.
 • 4.8 Graddau Sylfaen: Confensiynau ar gyfer Camu Ymlaen (FDSC ac FDA)
 • 4.9 Confensiynau Dyfarnu Tystysgrifau neu Ddiplomâu Addysg Uwch
 • 4.10 Cynlluniau Gradd gyda Blwyddyn Ryng-gwrs
 • 4.11 Cyflwyniad i Ddyfarniadau Uwchraddedig trwy Gwrs
 • 4.12 Rheolau ar gyfer Dyfarniadau Uwchraddedig
 • 4.13 Llechen Lân
 • 4.14 Credydau o sefydliadau eraill
 • 4.15 Ychwanegiad CV-19 at Gonfensiynau Arholiadau
 • 4.15 Ychwanegiad Covid-19 at Gonfensiynau Arholiadau 2020
 • 4.16 Atodiad 1 Drws Trugaredd COVID-19: Graddau Israddedig (2019/20)
 • 4.17 Atodiad 2 Drws Trugaredd COVID-19: Graddau Meistr (2019/20)
 • 4.18 Atodiad 3 Templed o agenda i fyrddau arholi
 • 4.19 Ychwanegiad Covid-19 at Gonfensiynau Arholidau 2021
 • 4.20 Ychwanegiad Covid-19 at y Confensiynau Arholiadau – Cyfnod Asesu Ailsefyll yr Haf, Awst 2021
 • 4.21 Rheolau Dyfarnu ar gyfer y Dystysgrif Addysg i Raddedigion
 • 4.22 Rheolau Symud Ymlaen ar gyfer cam Rhag-glinigol BVSc Gwyddor Filfeddygol PA/y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol (blynyddoedd 1 a 2)