4. Confensiynau Arholiadau

 • 4.1 Confensiynau Arholiadau: Cyflwyniad i Ddyfarniadau Israddedig
 • 4.2 Gradd Baglor: Rheolau Cynnydd
 • 4.3 Graddau Meistr Integredig: Rheolau Cynnydd
 • 4.4 Confensiynau Pennu Dosbarth Graddau Modiwlar
 • 4.5 Y Trothwy (Confensiynau Graddau Anrhydedd)
 • 4.6 Gradd Baglor Gyffredin
 • 4.7 Cynlluniau Gradd gyda Modiwlau Lefel 0 (Blwyddyn Un), e.e. BSc Cyfrifiadureg (gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen); BSc Ffiseg Cynllun Pedair Blynedd, ayyb.
 • 4.8 Graddau Sylfaen: Confensiynau ar gyfer Camu Ymlaen (FDSC ac FDA)
 • 4.9 Confensiynau Dyfarnu Tystysgrifau neu Ddiplomâu Addysg Uwch
 • 4.10 Cynlluniau Gradd gyda Blwyddyn Ryng-gwrs
 • 4.11 Cyflwyniad i Ddyfarniadau Uwchraddedig trwy Gwrs
 • 4.12 Rheolau ar gyfer Dyfarniadau Uwchraddedig
 • 4.13 Llechen Lân
 • 4.14 Credydau o sefydliadau eraill
 • 4.15 Ychwanegiad Covid-19 at Gonfensiynau Arholiadau
 • 4.16 Atodiad 1 Drws Trugaredd COVID-19: Graddau Israddedig
 • 4.17 Atodiad 2 Drws Trugaredd COVID-19: Graddau Meistr
 • 4.18 Atodiad 3 Templed o agenda i fyrddau arholi