Cofrestru i Uwchraddedigion 2023

BYDD AMSERLEN COFRESTRU AR GYFER MEDI 2024/2025 AR GAEL YMA YN GORFFENNAF 2024

COFRESTRU AR ADEGAU ERAILL O'R FLWYDDYN

Os ydych yn cofrestru ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn (ac eithrio mis Medi) fe'ch cynghorir i gysylltu â'ch adran(nau) am gyngor ar eich dewisiadau modiwl.

Bydd eich adran yn rhoi eich dewisiadau modiwlau ar eich cofnod, yna bydd angen i chi gwblhau’r ‘dasg cofrestru ar-lein’ drwy eich Cofnod Myfyriwr ar y we. Bydd y dasg ar gael ar eich cofnod o leiaf 5 diwrnod cyn eich dyddiad cychwyn a RHAID i chi gwblhau'r dasg gofrestru o fewn 5 diwrnod ar ôl eich dyddiad cychwyn swyddogol.

CYSYLLTION DEFNYDDIOL: