Cofrestru i Uwchraddedigion 2022

BYDD AMSERLEN COFRESTRU AR GYFER MEDI 2023/2024 AR GAEL YMA YN GORFFENNAF 2023

COFRESTRU AR ADEGAU ERAILL O'R FLWYDDYN

Os ydych yn cofrestru ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn (ac eithrio mis Medi) fe'ch cynghorir i gysylltu â'ch adran(nau) am gyngor ar eich dewisiadau modiwl.

Bydd eich adran yn rhoi eich dewisiadau modiwlau ar eich cofnod, yna bydd angen i chi gwblhau’r ‘dasg cofrestru ar-lein’ drwy eich Cofnod Myfyriwr ar y we. Bydd y dasg ar gael ar eich cofnod o leiaf 5 diwrnod cyn eich dyddiad cychwyn a RHAID i chi gwblhau'r dasg gofrestru o fewn 5 diwrnod ar ôl eich dyddiad cychwyn swyddogol.

 

CYSYLLTION DEFNYDDIOL:

 

Cofrestru i Uwchraddedigion 2023

BYDD AMSERLEN COFRESTRU AR GYFER MEDI 2023/24 AR GAEL YMA YN GORFENNAF 2023

COFRESTRU AT ADEGAU ERAILL O'R FLWYDDYN

CYRSIAU DYSGU O BELL

MYFYRWYR NEWYDD - Bydd y ffenestr ar gyfer cofrestru ar-lein yn agor 9 diwrnod cyn y dyddiad dechrau ar eich llythyr cynnig. Gwblhau broses cofrestru ar-lein trwy'r eich Cofnod Myfyriwr.

Gall MYFYRWYR AG UNRHYW GWESTIYNAU neu unrhyw un sydd angen cymorth i gwblhau’r dasg Cofrestru Ar-lein gysylltu â’r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr gan ddefnyddio unrhyw un o’r manylion cyswllt canlynol:

CYSYLLTION DEFNYDDIOL: