Cofrestru i Uwchraddedigion 2021

RHAID I BOB MYFYRIWR GWBLHAU’R BROSES GOFRESTRU AR LEIN O’R “COFNOD MYFYRIWR”

 

CYNGHORI A RHAG-GOFRESTRU AR GYFER MYFYRWYR NEWYDD

Mae cynghori ar Gynlluniau Astudio a Modiwlau yn digwydd ar-lein ar gyfer holl fyfyrwyr newydd drwy’r dasg Rhag-gofrestru ar y Cofnod Myfyriwr ar y we.  Bydd y dasg Rhag-gofrestru ar gael i holl fyfyrwyr newydd o ddydd Llun 20 Medi hyd at ddydd Llun 27 Medi 2021.  RHAID i fyfyrwyr gael cyngor wrth eu hadrannau CYN cwblhau'r dasg Rhag-gofrestru. Gweler isod am wybodaeth cofrestru ar gyfer myfyrwyr Cwrs TAR.

 

COFRESTRU AR GYFER HOLL FYFYRWYR

Dylai POB MYFYRIWR NEWYDD gwblhau cofrestru ar-lein trwy'r cofnod myfyriwr ar y we o Ddydd Mawrth 28 Medi 2021.

 

Dylai MYFYRYWR RHAN AMSER SYDD YN DYCHWELYD gael cyngor wrth eu hadrannau CYN cwblhau cofrestru ar-lein.  Bydd Cofrestru Ar-Lein ar gael drwy'r Cofnod Myfyriwr o 9:00yb ar Dydd Iau 23 Medi 2021.

         

Dylai MYFYRWYR CWRS TAR NEWYDD gwblhau Cofrestru Ar-Lein trwy'r cofnod myfyriwr ar y we ar ddydd Llun 6 Medi 2021.

 

Gall MYFYRWYR SYDD AM OFYN CWESTIYNAU neu unrhyw un fydd angen cymorth i gwblhau’r dasg Cofrestru Ar-lein cysylltu ar Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr wrth ddefnyddio'r manylion cyswllt isod: 

 

CYSYLLTION DEFNYDDIOL: