Cofrestru i Uwchraddedigion 2023

RHAID I BOB MYFYRIWR GWBLHAU’R BROSES GOFRESTRU AR LEIN O’R “COFNOD MYFYRIWR”

CYNGHORI A RHAG-GOFRESTRU AR GYFER MYFYRWYR NEWYDD

Mae cynghori ar Gynlluniau Astudio a Modiwlau yn digwydd ar-lein ar gyfer holl fyfyrwyr newydd drwy’r dasg Rhag-gofrestru ar y Cofnod Myfyriwr ar y we.  Bydd y dasg Rhag-gofrestru ar gael i holl fyfyrwyr newydd o ddydd Llun 18 Medi hyd at ddydd Llun 25 Medi 2023.  RHAID i fyfyrwyr gael cyngor wrth eu hadrannau CYN cwblhau'r dasg Rhag-gofrestru. Gweler isod am wybodaeth cofrestru ar gyfer myfyrwyr Cwrs TAR.

COFRESTRU AR GYFER HOLL FYFYRWYR

Dylai POB MYFYRIWR NEWYDD gwblhau cofrestru ar-lein trwy'r cofnod myfyriwr ar y we o Ddydd Mawrth 26 Medi 2023.

Dylai MYFYRYWR RHAN AMSER SYDD YN DYCHWELYD gael cyngor wrth eu hadrannau CYN cwblhau cofrestru ar-lein.  Bydd Cofrestru Ar-Lein ar gael drwy'r Cofnod Myfyriwr o 9:00yb ar Dydd Iau 21 Medi 2023.  

Dylai MYFYRWYR CWRS TAR NEWYDD gwblhau Cofrestru Ar-Lein trwy'r cofnod myfyriwr ar y we ar ddydd Llun 4 Medi 2023.

CYRSIAU DYSGU O BELL

POB MYFYRIWR NEWYDD bydd y ffenestr ar gyfer cofrestru ar-lein yn agor 9 diwrnod cyn y dyddiad dechrau y gwrs ar eich llythyr cynnig. 

MYFYRWYR SYDD YN DYCHWELYD bydd y dasg cofrestru ar-lein ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr o 9:00yn ar 17 Medi 2023. Dylai myfyrwyr gwblhau cofrestry ar-lein erbyn 5:00yp ar Dydd Mercher 27 Medi 2023 neu ynghynt. 

Gall MYFYRWYR AG UNRHYW GWESTIYNAU neu unrhyw un sydd angen cymorth i gwblhau’r dasg Cofrestru Ar-lein ddod draw i’r Ddesg Gymorth Cofrestru yng nghyntedd Hugh Owen o 9am tan 5pm dydd Llun 25, dydd Mawrth 26 neu ddydd Mercher 27 Medi. Fel arall, gallwch gysylltu â’r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr gan ddefnyddio unrhyw un o’r manylion cyswllt canlynol:

CYSYLLTION DEFNYDDIOL: