Systemau Trydydd Parti

Mae rhai o'r gwasanaethau digidol a gyflwynir gan y Brifysgol yn defnyddio systemau trydydd parti. Mae'n bosib na fydd modd i'r systemau hyn, ym mhob achos, gynnig yr un lefel o gydymffurfiad o ran hygyrchedd ag a gynigir gan y wefan graidd, ac nid yw’n bosib i'r Brifysgol ddylanwadu ar y cod ar gyfer y systemau hynny. Mae systemau Trydydd Parti'n cynnwys:

Enw'r offeryn / cwmni

Diben

Datganiad Hygyrchedd

Gwybodaeth hygyrchedd y Trydydd Parti

Adrodd + Chymorth (Culture Shift)

Adrodd am ddigwyddiadau

Datganiad Hygyrchedd Culture Shift

 

Aspire (Talis)

Rhestrau darllen

 

Gwybodaeth hygyrchedd Talis

Asset Bank (Bright)

Llyfrgell ffotograffau

 

Gwybodaeth hygyrchedd Asset Bank

Blackbaud

Rheoli Cwsmer a Chysylltiadau ar gyfer cyn-fyfyrwyr a chodi arian

 

 

Blackboard

VRhith-amgylchedd dysgu

Datganiad hygyrchedd Blackboard

Gwybodaeth hygyrchedd Blackboard

Gwybodaeth hygyrchedd Blackboard app (iOS) 

Gwybodaeth hygyrchedd Blackboard app (Android)

Blog Diweddariadau Gwasanaethau GG

Blog WordPress Diweddariadau Gwasanaethau GG

Datganiad Hygyrchedd Blog Diweddariadau Gwasanaethau GG

 

Caption.Ed

Capsiynau meddalwedd

  Gwybodaeth hygyrchedd Caption.Ed 

channeltalent

Webinarau ar-lein

 

 

GeckoEngage

Cofrestru ar gyfer Diwrnodau Agored

 

 

Hireserve

System recriwtio a phorth swyddi gwag

 

Gwybodaeth am hygyrchedd Hireserve

iVent

Diwrnodau Agored Ar-lein

 

Gwybodaeth y Llywodraeth am y Farchnad Ddigidol ar gyfer iVent (yn nodi eu bod yn bodloni WCAG 2.1 AA)

KxCatering (Kinetic)

Archebion arlwyo

 

 

LibGuides (SpringShare)

Canllawiau pwnc y llyfrgell

Datganiad hygyrchedd Libguides

Gwybodaeth hygyrchedd SpringShare

LibraryH3lp

Gwasanaeth sgwrs fyw ar y wefan

 

Gwybodaeth hygyrchedd LibraryH3lp

myday (Collabco)

ApAber - ap symudol i staff a myfyrwyr

 

Gwybodaeth hygyrchedd Collabco

Offeryn Darganfod Digidol Jisc

Offeryn i hunanasesu a datblygu galluoedd digidol

Datganiad Hygyrchedd yr Offeryn Darganfod Digidol

 

Panopto

Meddalwedd cipio darlithoedd

 

Adroddiad Cydymffurfio hygyrchedd Panopto

Planet FM Enterprise (Qube Planet) (MRI Planet)

Rheoli Cyfleusterau

 

 

Primo (Ex Libris)

Catalog y llyfrgell

 

Gwybodaeth hygyrchedd Primo

Pure Portal (Elsevier)

Porth ymchwil

 

Gwybodaeth hygyrchedd Elsevier

Revolution Viewing

Taith Rithwir 

 

Gwybodaeth hygyrchedd Revolution Viewing

Scientia

Amserlen

 

Gwybodaeth hygyrchedd Scientia

SportsBooker

Archebu chwaraeon

 

 

Stems

Ymgynefino

 

 

TargetConnect

Rheoli'r Berthynas â Chwsmeriaid ar gyfer y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd

 

Gwybodaeth hygyrchedd TargetConnect

Turnitin

Meddalwedd e-gyflwyno a stiwdio adborth

 

Gwybodaeth hygyrchedd Turnitin

Unibuddy

Sgwrsio gyda fyfyrwyr

 

Gwybodaeth hygyrchedd Unibuddy

Unit4 Business World

Systemau Adnoddau Dynol a Chyllid

 

 

Vevox

Offer Pleidleisio

 

Gwybodaeth hygyrchedd Vevox 

Gwybodaeth hygyrchedd Vevox app 

WordPress

Rhwydwaith blogio

 

Gwybodaeth hygyrchedd WordPress

WPM Education

Siop ar-lein

   

Rydym hefyd yn tanysgrifio i nifer o ffynonellau gwybodaeth ar-lein drwy ein llyfrgell.

Mae rhai tudalennau ar y wefan yn defnyddio cynnwys wedi'i fewnblannu oddi ar wefannau eraill (YouTube, Soundcloud, Twitter) ac er ein bod ni wedi ymdrechu i sicrhau bod y cynnwys hwn mor hygyrch â phosib, mae'n bosib y bydd cyfyngiadau ar y profiad a gefnogir gan y darparwyr hynny.