Datganiad Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer porth ymgeisio Prifysgol Aberystwyth

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i’r holl dudalennau gwe sy’n dechrau apply.aber.ac.uk.

Rheolir y wefan hon gan Brifysgol Aberystwyth. Rydym yn dymuno i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, bwriedir eich bod yn gallu:

  • newid lliwiau a ffontiau
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

I gael manylion, gweler ein datganiad hygyrchedd technegol.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

  • nid yw’r cyferbyniad rhwng lliwiau yn ddigonol mewn ambell fan
  • mae rhai o’n ffurflenni ar-lein yn anodd i’w llywio wrth ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • nid yw’r dewisydd dyddiadau yn hygyrch wrth ddefnyddio bysellfwrdd felly mae’n rhaid i bobl deipio’r dyddiad

I gael manylion, gweler ein datganiad hygyrchedd technegol.

Beth i’w wneud os na allwch gael mynediad at rannau o’r wefan hon

Os bydd angen gwybodaeth o’r wefan hon arnoch mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print mawr, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille, a fyddech cystal â chysylltu â ni.

Os dewch o hyd i broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y tudalennau hyn neu os ydych yn meddwl nad ydym yn ateb gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Y diweddariad diwethaf

Diweddarwyd y datganiad hwn ddiwethaf ar 23/9/2019. Byddwn yn adolygu’r datganiad hwn bob blwyddyn ac yn ei adolygu nesaf ym mis Medi 2020.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 11/09/2019. Cynhaliwyd y prawf gan staff y Tîm Cymwysiadau ac Integreiddio, yn y Gwasanaethau Gwybodaeth.