Cymharu Llety

Defnyddiwch ein tablau isod i gymharu gwahanol nodweddion y preswylfeydd.

Mae'r opsiynau llety rhestredig isod ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/2024, ond gallant newid ar gyfer blynyddoedd academaidd y dyfodol.

 

Blwyddyn Academaidd 2023/2024

Israddedig neu Uwchraddedig

  Cwrt Mawr  Fferm Penglais Pantycelyn Pentre Jane Morgan Rosser Rosser G Trefloyne
    En-Suite Stiwdio (Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg)        
Myfyrwyr Israddedig tic tic tic tic tic tic   tic
Myfyrwyr Uwchraddedig tic tic tic tic tic   tic  

 

Wedi’i Gynnwys mewn Ffioedd LletyCwrt Mawr Fferm Penglais Pantycelyn Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

  En-suite Stiwdio
En-Suite   cawod cawod cawod   cawod cawod  
Cyfrwng Cymraeg   cymraeg   cymraeg        
Arlwyo       bwyty        
Hunan-arlwyo tic tic tic   tic tic tic tic
Cegin breifat     tic          
Llety wedi'i addasu   tic tic tic tic      

Cyfanswm nifer o welyau

318 898  102  198 977  336  60  82
Myfyrwyr yn ôl fflat/tŷ 6-10 6 neu 8 1 Neuadd Agored 5 neu 6 8 10 7
Math o ystafell Sengl Sengl Fflat Stiwdio Sengl Sengl Sengl Sengl Sengl
Maint y gwely Sengl (3') Dwbl (4'6) Dwbl (4'6) Sengl (3')/Dwbl Fach (4') Sengl (3') Sengl (3') Dwbl Fach (4') Sengl (3')
Sliff/drôr oergell i bob person 1 1 Oergell cyfan 1 peiriant bob fflat 1 1 1 1
Nifer o ffyrnau yn bob cegin 1 2 1 1 popty pen bwrdd/gril 1 2 2 1
Peiriant golchi llestri   tic            
Ardal cyfforddus i eistedd   tic     Ar gael mewn rhai tai tic tic tic
Teledu yn y gegin (trwydded a ddarperir)   tic         tic  
Cyswllt â'r We (a chyswllt diwifr) wifi wifi wifi wifi wifi wifi wifi wifi
Yswiriant Cynnwys Personol tic tic tic tic tic tic tic tic
Aelodaeth Blatinwm o'r Ganolfan Chwaraeon tic tic tic tic tic tic tic tic
Mannau cymdeithasu tic tic tic tic tic tic tic tic
Pellter o Gampws Penglais (Milltir) 0.3 0.6 0.6 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3
Storfa feiciau fewnol ddiogel a chyfleusterau golchi beiciau tic tic tic   tic tic tic tic
Hyd y Drwydded (wythnos) 39 40 40  33* 39 39 50 39
Cost Wythnosol  2023/2024  £110.31 £167.93 £184.63 £197.41 £121.99 £138.45 £153.27 £110.31
Cost Flynyddol 2023/2024  £4,302 £6,717 £7,385 £6,515** £4,758 £5,400 £7,664 £4,302

**Yn cynnwys sum o £1,702.80 fel lwfans prydau wedi’l dalu ymlaen llaw

Yn newydd ar gyfer 2023/2024 - gellir gadael yr holl eiddo nawr yn eich llety ym Mhantycelyn trwy gydol y Nadolig a'r Pasg!

Opsiynau Ychwanegol (mae taliadau'n berthnasol):Cwrt Mawr Fferm Penglais Pantycelyn

 

Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

  En-Suite Stiwdio
Golchdai ar y safle golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy
Parcio parcio parcio parcio parcio parcio parcio parcio parcio
Trwydded Deledu unigol tic tic tic tic tic tic tic tic
Cynllun Prydau Lletygarwch tic tic tic bwyty tic tic tic tic

Blwyddyn Academaidd 2024/2025

 

Fferm Penglais

Pantycelyn

(Welsh-

Medium students)

 

    Cwrt                Pentre 

Mawr /               Jane

Trefloyne           Morgan

Rosser

Rosser G

 

En-Suite

Stiwdio

Myfyrwyr Israddedig

tick

tick

tick

tick

tick

tick

 

Myfyrwyr Ôl-raddedig

tick

tick

tick

tick

tick

 

tick

En-suite

shower

shower

shower

 

 

shower

shower

Cyfrwng Cymraeg

Blociau

dynodedig

 

welsh

 

 

 

 

Arlwyo

 

 

restaurant

 

 

 

 

Hunan-arlwyo

tick

tick

 

tick

tick

tick

tick

Cegin breifat

 

tick

 

 

 

 

 

Llety wedi’i addasu

tick

tick

tick

 

tick

 

 

Nifer y myfyrwyr fesul fflat neu tŷ

6 neu 8

1

Neuadd Agored

6-10

5 neu 6

8

10

Math o ystafell

Sengl

Fflat

Stiwdio

Sengl

Sengl

Sengl

Sengl

Sengl

Maint y gwely

Dwbl

(4’6”)

Dwbl

(4’6”)

Sengl (3’)

/ Dwbl

Fach (4’)

Sengl

(3’)

Sengl

(3’)

Sengl

(3’)

Dwbl

Fach (4’)

Ardal eistedd meddal

tick

 

tick

Ar gael

mewn rhai fflatiau

Ar gael mewn

rhai tai

tick

tick

Teledu yn y gegin (trwydded a ddarperir)

tick

 

 

 

 

 

tick

Cyswllt â’r We (a chyswllt

diwifr) (wedi’i gynnwys)

wifi

wifi

wifi

wifi

wifi

wifi

wifi

Yswiriant Cynnwys Personol

(wedi’i gynnwys)

tick

tick

tick

tick

tick

tick

tick

Aelodaeth Blatinwm o’r

Ganolfan Chwaraeon (wedi’i

gynnwys)

tick

tick

tick

tick

tick

tick

tick

Mannau cymdeithasu

tick

tick

tick

tick

tick

tick

tick

Pellter o Adeiladau

Academaidd Penglais

(milltiroedd)

0.6

0.6

0.1

0.3

0.4

0.3

0.3

Storfa feiciau fewnol ddiogel

a chyfleusterau golchi beiciau

tick

tick

 

tick

tick

tick

tick

Hyd y Drwydded (wythnosau)

40

40

33

39

39

39

50

Cost Wythnosol (Ffioedd

Llety ar gyfer 2024/25  - yn amodol ar newidiadau ar

gyfer 2025/26)

£174.65

£192.02

£205.31

£114.72

£130.55

£143.99

£159.40

Cost Flynyddol (Ffioedd

Llety ar gyfer 2024/25  - yn amodol ar newidiadau ar

gyfer 2025/26)

£6,986 

£7,681

£6,775**

£4,474

£5,090

£5,616

£7,970

Opsiynau ychwanegol (mae taliadau’n berthnasol):

Cwrt Mawr Fferm Penglais Pantycelyn Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G Trefloyne
   
Golchdai ar y safle
Parcio
Trwydded Deledu unigol
Cynllun Prydau Lletygarwch