Cyfres o sesiynau ymarferol am ddim ar ysgrifennu academaidd, sgiliau astudio, defnyddio adnoddau dysgu ar-lein, cyfieithu a thrawsieithu yn arbennig i fyfyrwyr sy'n astudio drwy'r Gymraeg neu sy'n dymuno astudio drwy'r Gymraeg yn y dyfodol

DyddiadAmserLleoliadPwnc
Dydd Mercher, 24 Chwefror 2021 13.00-14.00 Teams

Astudio ar-lein:

 • Teams a Blackboard
 • Adnoddau cyfrwng Cymraeg
 • Hunan gymhelliad a threfnu eich astudio
 • Asesu
Dydd Mercher,  3 Mawrth 2021 13.00-14.00 Teams

Ysgrifennu academaidd: Problemau cyffredin

 • Brawddegau sy'n rhedeg mewn i'w gilydd a brawddegau anghyflawn
 • Ailadrodd a geiriau diangen
 • Amwysedd
 • Ysgrifennu Saesneg yn Gymraeg
Dydd Mercher, 10 Mawrth 2021 13.00-14.00 Teams

Ysgrifennu academaidd: Golygu

 • Cywair
 • Strwythur
 • Cynnwys
Dydd Mercher, 17 Mawrth 2021 13.00-14.00 Teams

Ysgrifennu academaidd: Gloywi

 • Arwyddbostio
 • Cysylltu syniadau
 • Cadw iaith yn glir a syml
Dydd Mercher, 14 Ebrill  2021 13.00-14.000 Teams

Cyfeirnodi:

 • Dyfynnu, cyfeirio a chyfeirnodi
 • Cyfieithu a thrawsieithu
Dydd Mercher,  21 Ebrill 2021 13.00-14.00 Teams

Gloywi eich iaith eich hunan:

 • Cysill a Cysgeir
 • To Bach
 • Microsoft Office
 • Terminoleg
 • Adnoddau iaith
Dydd Mercher, 28 Ebrill 2021 13.00-14.00 Teams

Asesiadau amgen:

 • Paratoi
 • Dehongli cwestiynau
 • Ffocysu a strwythur

Dysgir y seminarau hyn drwy'r Gymraeg.  Fe'u hanelir at fyfyrwyr israddedig ond mae croeso i fyfyrwyr uwchraddedig fynychu hefyd.

Canlyniadau Dysgu: wedi cwblhau'r cwrs i gyd dylai'r myfyrwyr fedru:

 • Adnabod gofynion aseiniadau academaidd
 • Defnyddio gwybodaeth a gyflwynir mewn dosbarthiadau mewn aseiniadau academaidd
 • Adnabod a defnyddio adnoddau priodol yn Saesneg a Chymraeg mewn aseiniadau academaidd, gan gyfeirnodi yn briodol
 • Deall natur ysgrifennu academaidd yn Gymraeg ac ysgrifennu aseiniadau clir a strwythuredig
 • Defnyddio gwahanol adnoddau terminolegol
 • Defnyddio arfau iaith cyfrifiadurol i wella eu hiaith eu hunain

Cofrestrwch drwy ddilyn y ddolen hon a chlicio ar 'Cofrestru' ar y chwith pan fyddwch yn cyrraedd y modiwl ar Blackboard.

Ar ôl cofrestru, cliciwch Fy Modiwlau (My Modules) i weld y cwrs hwn wedi'i restru o dan fodiwlau dewisol (Opt-in).  Bydd deunyddiau'r gwersi ac adnoddau dysgu ar lein ar gael yn yr adran Deunyddiau Dysgu ar ôl y dosbarth.  Byddwch yn derbyn gwahoddiad calendr ar gyfer pob sesiwn.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Tamsin Davies, Tiwtor Sgiliau Academaidd, ar sgiliau@aber.ac.uk