Cyfres o sesiynau ymarferol am ddim ar ysgrifennu academaidd, sgiliau astudio, defnyddio adnoddau dysgu ar-lein, cyfieithu a thrawsieithu yn arbennig i fyfyrwyr sy'n astudio drwy'r Gymraeg neu sy'n dymuno astudio drwy'r Gymraeg yn y dyfodol

Sesiwn

Pryd?

Ble?

Adnabod eich gradd

- Sgiliau astudio effeithiol

14 Hydref 2021, 12.00-12.45

Ystafell Ddysgu’r Coleg Cymraeg (1.30), Adeilad IBERS, Campws Penglais

Agweddau hanfodol ar  ymarfer academaidd

- Canllaw i gyfeirnodi

21 Hydref 2021, 12.00-12.45

Ystafell Ddysgu’r Coleg Cymraeg

Darllen a chymryd nodiadau – delio â deunydd yn y ddwy iaith

28 Hydref 2021, 12.00-12.45

Ystafell Ddysgu'r Coleg Cymraeg

Ysgrifennu academaidd yn Gymraeg

- Ysgrifennu ffurfiol

4 Tachwedd 2021, 12.00-12.45

Ystafell Ddysgu'r Coleg Cymraeg

Ysgrifennu traethodau

- Strwythur a phroblemau cyffredin

11 Tachwedd 2021, 12.00-12.45

Ystafell Ddysgu'r Coleg Cymraeg

Cyfeirnodi, trawsieithu a chyfieithu 

18 Tachwedd 2021, 12.00-12.45

Ystafell Ddysgu'r Coleg Cymraeg

Help cyfrifiadurol i ysgrifennu yn Gymraeg

- Defnyddio Cysill, Cysgeir a geiriaduron ar-lein

 2 Rhagfyr 2021, 12.00-12.45

Ystafell gyfrifiaduron i’w gadarnhau

Adolygu a sgiliau arholiadau

9 Rhagfyr 2021, 12.00-12.45

Ystafell Ddysgu'r Coleg Cymraeg

Dysgir y seminarau hyn drwy'r Gymraeg.  Fe'u hanelir at fyfyrwyr israddedig ond mae croeso i fyfyrwyr uwchraddedig fynychu hefyd.

Canlyniadau Dysgu: wedi cwblhau'r cwrs i gyd dylai'r myfyrwyr fedru:

  • Adnabod gofynion aseiniadau academaidd
  • Defnyddio gwybodaeth a gyflwynir mewn dosbarthiadau mewn aseiniadau academaidd
  • Adnabod a defnyddio adnoddau priodol yn Saesneg a Chymraeg mewn aseiniadau academaidd, gan gyfeirnodi yn briodol
  • Deall natur ysgrifennu academaidd yn Gymraeg ac ysgrifennu aseiniadau clir a strwythuredig
  • Defnyddio gwahanol adnoddau terminolegol
  • Defnyddio arfau iaith cyfrifiadurol i wella eu hiaith eu hunain

Cofrestrwch drwy ddilyn y ddolen hon a chlicio ar 'Cofrestru' ar y chwith pan fyddwch yn cyrraedd y modiwl ar Blackboard.

Ar ôl cofrestru, cliciwch Fy Modiwlau (My Modules) i weld y cwrs hwn wedi'i restru o dan fodiwlau dewisol (Opt-in).  Bydd deunyddiau'r gwersi ac adnoddau dysgu ar lein ar gael yn yr adran Deunyddiau Dysgu ar ôl y dosbarth.  Byddwch yn derbyn gwahoddiad calendr ar gyfer pob sesiwn.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Tamsin Davies, Tiwtor Sgiliau Academaidd, ar sgiliau@aber.ac.uk