Biolegwyr môr yn dewis Aberystwyth

21 Ionawr 2013

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu’r 10fed Gynhadledd Bioleg Môr a fydd yn cael eu chynnal o’r 8fed tan y 10fed Mai 2013.

Partneriaeth yw’r allwedd i gynhyrchu bwyd cynaliadwy

04 Chwefror 2013

Bydd gweithredu ar sail achos busnes cadarn a a thystiolaeth gwyddonol, yn fwy effeithiol nag ymyrraeth y Llywodraeth er mwyn cynhyrchu bwyd yn fwy effeithlon a chynaliadwy.

Gwerslyfr bioleg newydd

13 Chwefror 2013

Academyddion o Brifysgol California, Berkeley, Prifysgol Washington ac IBERS yn cyhoeddi gwerslyfr arloesol ar fioleg planhigion planhigion cyfoes.

Cydnabod ymddygiad da

07 Chwefror 2013

Mae darlithydd mewn Ymddygiad Anifeiliaid o Brifysgol Aberystwyth, Dr Rupert Marshall, wedi ei ethol i Gyngor llywodraethu'r Gymdeithas ryngwladol ar gyfer Astudio Ymddygiad Anifeiliaid (Association for the Study of Animal Behaviour ASAB).

Arbenigwyr yn trafod gwyddor bridio ceffylau

21 Chwefror 2013

Fforwm o arbenigwyr yn dod ynghyd yn The Colloquium for Equine Reproduction i drafod gwyddor cenhedlu ceffylau