Ras yn erbyn y cloc i chwilio am fywyd gwyllt

06 Mawrth 2013

Mae arbenigwyr bywyd gwyllt a gwirfoddolwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn galw am gymorth myfyrwyr, staff ac aelodau o’r cyhoedd i gofnodi cynifer o wahanol fathau o blanhigion ac anifeiliaid ag sy’n bosib.

Myfyriwr o IBERS yn ennill Gwobr y Gymdeithas Biocemegol

12 Mawrth 2013

Mae’r gymdeithas broffesiynol ar gyfer biocemegwyr y DU, sef y Gymdeithas Biocemegol; wedi dyfarnu gwobr arall i fyfyriwr o IBERS am lwyddo yn eu hastudiaethau.

Waitrose yn ystyried defnyddio glaswellt o Gymru ar gyfer pecynnu bwyd

21 Mawrth 2013

Mae dwy brifysgol o Gymru yn gweithio mewn partneriaeth â Waitrose i gyflawni prosiect ymchwil â’r nod o ddefnyddio rhygwellt Cymru i greu cynhyrchion cynaliadwy ar gyfer pecynnu bwyd a cholur.