Penllanw o gyfrinachau

10 Ebrill 2013

Darlithydd o IBERS yn datgelu sut mae organebau’r môr yn addasu i’r llanw

Llwyddiant llaeth

28 Mawrth 2013

Owen Ashton, myfyriwr o IBERS sy’n ei drydedd flwyddyn yn cipio gwobr Myfyriwr Llaeth y Flwyddyn.

Côr y Wîg ar drothwy Gwanwyn

08 Ebrill 2013

Teithiodd criw o Science Café BBC Radio Wales i Brifysgol Aberystwyth yr wythnos hon i ddarganfod pam fod adar yn canu cymaint yn y gwanwyn - a phwy maen nhw’n canu amdano.

Darganfod cath fawr

25 Ebrill 2013

Cadarnhad fod cath fawr yn rhodio cefn gwlad ar droad y ganrif ddiwethaf wedi darganfod anifail dirgel mewn storfa danddaearol amgueddfa.  

Merlod brodorol Cymru’n unigryw

29 Ebrill 2013

Ymchwilwyr yn canfod poblogaeth enetig unigryw o ferlod gwyllt

Bioblitz yn barod i chwalu record

23 Ebrill 2013

Trefnwyr bioblitz yn hyderus o ganfod y nifer fwyaf o rywogaethau ar gampws prifysgol mewn un diwrnod.

Penllanw o gyfrinachau

10 Ebrill 2013

Darlithydd o IBERS yn datgelu sut mae organebau’r môr yn addasu i’r llanw