IBERS yn ceisio partneriaethau amaeth - dechnoleg newydd i gryfhau diogelwch bwyd

04 Rhagfyr 2013

Mae IBERS Prifysgol Aberystwyth yn edrych i sefydlu partneriaethau masnachol newydd yn y sectorau ffermio a bwyd i hybu diogelwch bwyd.

Myfyrwraig raddedig Aber yw enillydd Fferm Ffactor 2013

05 Rhagfyr 2013

Gwenno Pugh, myfyrwraig raddedig o Brifysgol Aberystwyth yw enillydd Fferm Ffactor 2013

Myfyriwr IBERS yn ennill Bwrsariaeth Undeb Amaethwyr Cymru

09 Rhagfyr 2013

Myfyrwyr IBERS yn mynegi barn gref ar ffermio mewn dadl bwrsariaeth UAC

Twyllo pryfaid drwy eu dallu â phatrymau

10 Rhagfyr 2013

Mae’r Sŵolegydd o IBERS Dr Roger Santer wedi cynnal astudiaeth sy’n dangos bod locustiaid yn profi ‘dallineb symud’ pan fydd gwrthrychau ysglyfaethus â phatrymau cyferbyniol yn agosáu atyn nhw.