Adeilad amgylcheddol ardderchog

01 Hydref 2013

Dyfarnu tystysgrif ‘BREEAM Excellent’ i adeilad newydd IBERS ar Benglais am ei berfformiad amgylcheddol.

Galw am ddiogelu glaswelltiroedd capiau cwyr

16 Hydref 2013

Mae gan Gymru rai o'r cynefinoedd pwysicaf ac amrywiol yn wyddonol yn y byd i ffyngau glaswelltiroedd yn ôl ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Myfyrwyr, ŵyau buarth a bysedd y blaidd....

16 Hydref 2013

Cyflenwr ŵyau buarth y Brifysgol, Birchgrove Eggs, yn bwydo ei ieir gyda bysedd y blaidd (lupins) sydd yn cael eu tyfu yn y DG yn lle soia wedi ei fewnforio.

Cytundeb arloesol gyda Phrifysgol Genedlaethol Seoul

22 Hydref 2013

Aberystwyth yn arwyddo cytundeb gyda Phrifysgol Genedlaethol Seoul i rannu plasm cenhedlu miscanthus i hybu’r gwaith o gynhyrchu bio-ynni.

Myfyriwr Ewropeaidd y flwyddyn

12 Medi 2013

Eleanor Paish, a raddiodd mewn Sŵoleg, yn rownd derfynol gwobr Myfyriwr Bioleg y Flwyddyn Gwobrau Ewropeaidd Gwyddoniaeth Peirianneg a Thechnoleg 2013.

Cyfarwyddwr IBERS wedi’i benodi’n Brif Swyddog Gwyddoniaeth CGIAR

31 Hydref 2013

Mae’r Athro Wayne Powell, Cyfarwyddwr Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi’i benodi’n Brif Swyddog Gwyddoniaeth yng Nghonsortiwm CGIAR.

Bacteria yn blodeuo wrth i’r eira doddi

30 Hydref 2013

Gwyddonwyr o Aberystwyth yn honni y gallai dadlaeth sylweddol ar draws rhewlifoedd yr Ynys Las arwain at rai o ddigwyddiadau tymhorol mwyaf byd natur.