‘Yfory, Heddiw’

21 Gorffennaf 2013

Cynnyrch arloesol o’r Brifysgol yn cael ei arddangos yn yr Arddangosfa ‘Yfory, Heddiw’ yn y Pafiliwn Gwyrdd yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos hon.

Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

01 Awst 2013

Caryl Hughes, sy’n raddedig o Aberystwyth, yw enillydd cyntaf ysgoloriaeth Llyndy Isaf yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Llaeth iach

21 Awst 2013

Arogl glaswellt wrth iddo gael ei dorri yn allweddol i gynhyrchu llaeth iachach

Cydnabod arloesedd yn y bio-economi

28 Awst 2013

BEACON, y Ganolfan Ragoriaeth Bio-buro o IBERS sy’n datblygu cynnyrch diwydiannol o blanhigion, ar rhestr fer am wobr Ewropeaidd o bwys.

£2.5m i Bwllpeiran

21 Gorffennaf 2013

BBSRC yn cyhoeddi ei bwriad i gefnogi ail ddatblygu canolfan ymchwil Pwllpeiran gyda £2.5m o fuddsoddiad.

Campws arloesi £35m

21 Gorffennaf 2013

Prifysgol Aberystwyth yn cyhoeddi bwriad i fuddsoddi £35m er mwyn datblygu Campws Ymchwil ac Arloesedd newydd yng Ngogerddan.

Gwir raddfa cynhesu’r moroedd

05 Awst 2013

Cynnydd yn nhymheredd y moroedd yn peri i rywogaethau morol newid eu hamseroedd bridio a’u trigfannau yn ôl astudiaeth yn Nature Climate Change.