Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Staff Undeb Myfyrwyr

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Bydd arnoch angen cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth a Cherdyn Aber i fedru defnyddio ein hadnoddau.

 

Bydd modd i chi actifadu eich cyfrif TG Prifysgol ar-lein  cyn i’ch cwrs ddechrau ac fe anfonwn e-bost atoch gyda chyfarwyddiadau i wneud hyn pan fydd eich cyfrif yn barod .

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

 Unwaith y byddwch wedi actifadu eich cyfrif TG dylech wneud cais am eich Cerdyn Aber arlein fel ei fod yn barod chi pan fyddwch chi'n cyrraedd y campws