Rhwydwaith Diwifr

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithredu rhwydwaith diwifr yn ei holl adeiladau gweinyddol a dysgu: Neuaddau Preswyl Balmoral, Blaenwen, Brynderw, Caerleon, Carpenter, Ceredigion, Clarendon, Cwrt Mawr, Glyndwr, Lon Hendre, Penbryn, Pentre Jane Morgan, Pumlumon, Rosser, Trefloyne,  Ty Gwerin; adeilad Undeb y Myfyrwyr a Chanolfan y Celfyddydau.

I gael gwybodaeth am Bolisi Diwifr y Gwasanaethau Gwybodaeth, cliciwch yma.

Mae mynediad ar gael i:

Mae’r holl ddefnydd a wneir o rwydwaith Prifysgol Aberystwyth yn cael ei reoli gan Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth a Pholisi Defnydd Derbyniol JANET.