Rhwydwaith Diwifr

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithredu rhwydwaith diwifr (eduroam) yn ei holl adeiladau'r Brifysgol a Neuaddau Preswyl; adeilad Undeb y Myfyrwyr a Chanolfan y Celfyddydau.

Mae pob defnydd o'r Rhwydwaith Diwifr yn cael ei lywodraethu gan Reoliad a Chanllawiau Gwasanaethau Gwybodaeth a Pholisi Defnydd Derbyniol JANET

Mae Polisi Diwifr y Gwasanaethau Gwybodaeth ar gael yma.

Mae mynediad ar gael i: