Gweithgareddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) i fyfyrwyr newydd

Yn ystod Penwythnos Mawr y Croeso a yr Wythnos Ymgartrefurydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma. Mae’r rhain yn cynnwys:

Yn ogystal â hyn, bydd stondin Llyfrgell a TG yn Ffair Groeso Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr yng nghyntedd y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau ar 08:30yb tan 6yp, ddydd Gwener 22 Medi a dydd Sadwrn 23 Medi, 2017.

I’r myfyrwyr hynny sy’n dechrau ar eu cyrsiau ar adegau gwahanol o’r flwyddyn, fel arfer gwneir trefniadau arbennig gyda’r Adran Academaidd i ddarparu’r sesiynau hyn.

Cymorth i ysgogi eich cyfrif e-bost a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol

Dydd Gwener 22 Medi 2017
08.30- 22.00 Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Sadwrn 23 Medi 2017
08.30- 22.00 Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Sul 24 Medi 2017
08.30- 22.00 Llyfrgell Hugh Owen

Dydd Llun 25 Medi – Dydd Gwener 29 Medi 2017

08.30- 22.00 Llyfrgell Hugh Owen

Casglu eich Cerdyn Aber

  • Unrhyw israddedigion neu uwchraddedigion yn y Neuaddau Preswyl: os gwnaethoch lanlwytho ffoto ar gyfer eich Cerdyn Aber cyn 8:30yb dydd Gwener 22 Medi, bydd eich Cerdyn Aber ar gael i chi ei nôl o’r Neuadd Fawr, Campws Penglais ar y dyddiadau a’r adegau a nodwyd ar y weddalen “O ble ddylwn i gasglu fy allwedd”.
  • Unrhyw israddedigion neu uwchraddedigion yn y Neuaddau Preswyl: os ydych chi’n lanlwytho ffoto ar gyfer eich Cerdyn Aber ar neu ar ôl 8:30yb dydd Gwener 22 Medi, bydd eich Cerdyn Aber ar gael i chi ei nôl o Lyfrgell Hugh Owen ar y dyddiadau a’r adegau canlynol.
  • Unrhyw israddedigion neu uwchraddedigion mewn llety preifat: os ydych chi wedi lanlwytho ffoto ar gyfer eich Cerdyn Aber, bydd eich Cerdyn Aber ar gael i chi ei nôl o Lyfrgell Hugh Owen ar y dyddiadau a’r adegau canlynol.
Dydd Iau 21 Medi 2017
08.30- 22.00 Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Gwener 22 Medi 2017
08.30- 22.00 Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Sadwrn 23 Medi 2017
08.30- 22.00 Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Sul 24 Medi 2017
08.30- 22.00 Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Llun 25 Medi – Dydd Gwener 29 Medi 2017
08.30- 22.00 Llyfrgell Hugh Owen

Teithiau Llyfrgell

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac wedi ei chynllunio i:

  •   i'ch croesawu i'ch llyfrgell a'ch helpu i ganfod eich ffordd o gwmpas
  •   i'ch cyflwyno'n fyr at gyfleusterau a gwasanaethau sydd a gael yn y llyfrgell
  •   i'ch sicrhau eich bod yn gwybod ble i ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth

Credyd Cerdyn Aber i'w hennill mewn rafflau!

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu un daith

Dydd Sadwrn 23 Medi 2017
12 hanner dydd
1yp
2yp
3yp
Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Sul 24 Medi 2017
12 hanner dydd
1yp
2yp - Cyfrwng Cymraeg
3yp
Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Llun 25 Medi 2017

11yb
12 hanner dydd - Cyfrwng Cymraeg
1yp
2yp
3yp

Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Mawrth 26 Medi 2017

11yb
12 hanner dydd
1yp
2yp
3yp

Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Mercher 27 Medi 2017

11yb
12 hanner dydd
1yp
2yp
3yp

Llyfrgell Hugh Owen

 

11yb
12 hanner dydd
1yp - Cyfrwng Cymraeg
2yp
3yp
4yp

Llyfrgell Thomas Parry

Dydd Iau 28 Medi 2017

11yb
12 hanner dydd
1yp - Cyfrwng Cymraeg
2yp
3yp

Llyfrgell Hugh Owen

Dydd Gwener 29 Medi 2017

2yp
2:30yp - Cyfrwng Cymraeg

Llyfrgell Thomas Parry

Dydd Mercher 4 Hydref 2017

 

12 hanner dydd
1yp

Llyfrgell Hugh Owen

12 hanner dydd
1yp

Llyfrgell Thomas Parry

Dydd Gwener 11 Hydref 2017

 

12 hanner dydd
1yp

Llyfrgell Hugh Owen

12 hanner dydd
1yp

Llyfrgell Thomas Parry