Gweithgareddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) i fyfyrwyr newydd

Yn ystod Penwythnos Mawr y Croeso ac yr Wythnos Ymgartrefu rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma.

Yn ogystal â hyn, bydd stondin Llyfrgell a TG yn Ffair Groeso Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr yn y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau o ddydd Mercher 22 Medi - dydd Sadwrn 25 Medi 09:00-18:00. 

Yr ydym yn cynnig teithiau llyfrgell drwy'r flwyddyn yn ôl yr galw. Cysylltwch â'n llyfrgellwyr pwnc i drefnu.

 

 

Teithiau Llyfrgell

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac wedi ei chynllunio i:

  • i'ch croesawu i'ch llyfrgell a'ch helpu i ganfod eich ffordd o gwmpas
  • i'ch cyflwyno'n fyr at gyfleusterau a gwasanaethau sydd a gael yn y llyfrgell
  • i'ch sicrhau eich bod yn gwybod ble i ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu un daith. 

Archebwch le ar daith llyfrgell trwy'r dudalen archebu. Gellir rhag-archebu hyd at wythnos o flaen llaw

Mae taith rithiol Llyfrgell Hugh Owen ar gael i'w gweld ar unrhyw adeg

Dydd Gwener 8 Hydref
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Llyfrgell Hugh Owen

 

Casglu eich Cerdyn Aber

  • Bydd myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sydd yn byw yn Neuaddau Preswyl yn derbyn eu Cerdyn Aber wrth wirio i mewn i'w llety.
  • Gall myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sydd mewn llety preifat gasglu eu Cerdyn Aber o Lyfrgell Hugh Owen yn ystod ein Horiau Agor.

 

Cymorth i ysgogi eich cyfrif e-bost a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol

Mae ein staff ar gael i'ch helpu chi:

  • yn bersonol wrth y ddesg ymholiadau yn Llyfrgell Hugh Owen
  • dros y ffôn drwy ffonio 01970 622 400
  • trwy e-bostio gg@aber.ac.uk
  • trwy ddefnyddio'r ddolen sgwrsio ar-lein ar ein tudalennau gwe
  • trwy Microsoft Teams

Gweler ein tudalen cysylltu â ni i gael manylion llawn ac oriau argaeledd.

Croeso i’ch canllaw ar-lein ar gyfer y Llyfrgell a TG

Croeso i’ch canllaw ar-lein ar gyfer y Llyfrgell a TG! I fyfyrwyr newydd, mae’r canllaw yn rhoi cyflwyniad pwysig i wasanaethau’r Llyfrgell a’r gwasanaethau TG ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cymrwch olwg nawr yn https://libguides.aber.ac.uk/rhagarweiniad ac wedyn rhowch dro ar y cwis byr sydd ar y diwedd.  

Rydyn ni’n cynnig sesiynau cynefino â’r Llyfrgell a TG yn rhan o raglen yr Wythnos Ymgartrefu yn eich adran – edrychwn ymlaen i gyfarfod â chi bryd hynny.