Gweithgareddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) i fyfyrwyr newydd

Yn ystod Penwythnos Mawr y Croeso a yr Wythnos Ymgartrefurydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma. Mae’r rhain yn cynnwys:

Yn ogystal â hyn, bydd stondin Llyfrgell a TG yn Ffair Groeso Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr yng nghyntedd y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau o 8yb tan 6yp, ddydd Gwener 21 Medi a dydd Sadwrn 22 Medi, 2018.

I’r myfyrwyr hynny sy’n dechrau ar eu cyrsiau ar adegau gwahanol o’r flwyddyn, fel arfer gwneir trefniadau arbennig gyda’r Adran Academaidd i ddarparu’r sesiynau hyn.

Cymorth i ysgogi eich cyfrif e-bost a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol

Dydd Gwener 21 Medi – Dydd Gwener 28 Medi 2018
08.30- 22.00 Llyfrgell Hugh Owen

Casglu eich Cerdyn Aber

  • Unrhyw israddedigion neu uwchraddedigion yn y Neuaddau Preswyl: os gwnaethoch lanlwytho ffoto ar gyfer eich Cerdyn Aber cyn 8:30yb dydd Gwener 21 Medi, bydd eich Cerdyn Aber ar gael i chi ei nôl o’r Neuadd Fawr, Campws Penglais ar y dyddiadau a’r adegau a nodwyd ar y weddalen “O ble ddylwn i gasglu fy allwedd”.
  • Unrhyw israddedigion neu uwchraddedigion yn y Neuaddau Preswyl: os ydych chi’n lanlwytho ffoto ar gyfer eich Cerdyn Aber ar neu ar ôl 8:30yb dydd Gwener 21 Medi, bydd eich Cerdyn Aber ar gael i chi ei nôl o Lyfrgell Hugh Owen ar y dyddiadau a’r adegau canlynol.
  • Unrhyw israddedigion neu uwchraddedigion mewn llety preifat: os ydych chi wedi lanlwytho ffoto ar gyfer eich Cerdyn Aber, bydd eich Cerdyn Aber ar gael i chi ei nôl o Lyfrgell Hugh Owen ar y dyddiadau a’r adegau canlynol.
Dydd Iau 20 Medi – Dydd Gwener 28 Medi 2018
08.30- 22.00 Llyfrgell Hugh Owen

Teithiau Llyfrgell

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac wedi ei chynllunio i:

  • i'ch croesawu i'ch llyfrgell a'ch helpu i ganfod eich ffordd o gwmpas
  • i'ch cyflwyno'n fyr at gyfleusterau a gwasanaethau sydd a gael yn y llyfrgell
  • i'ch sicrhau eich bod yn gwybod ble i ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth

Credyd Cerdyn Aber i'w hennill mewn rafflau!

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu un daith

Dydd Sadwrn 22 Medi 2018
12 hanner dydd
1yp
2yp
3yp
Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Sul 23 Medi 2018
11yb
12 hanner dydd
1yp
2yp - Cyfrwng Cymraeg
3yp
Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Llun 24 Medi 2018
11yb
12 hanner dydd - Cyfrwng Cymraeg
1yp
2yp
3yp
Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Mawrth 25 Medi 2018
11yb
12 hanner dydd
1yp
2yp
3yp
Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Mercher 26 Medi 2018
11yb
12 hanner dydd
1yp
2yp
3yp
Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Iau 27 Medi 2018
11yb
12 hanner dydd
1yp - Cyfrwng Cymraeg
2yp
3yp
Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Gwener 28 Medi 2018
12 hanner dydd
1yp

Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Mercher 3 Hydref 2018

12 hanner dydd
1yp

Hugh Owen Library
Dydd Mercher 10 Hydref 2018

12 hanner dydd
1yp

Llyfrgell Hugh Owen