Gweithgareddau Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) i fyfyrwyr newydd

Yn ystod y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgartrefu, rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma.

Yr ydym yn cynnig teithiau llyfrgell drwy'r flwyddyn yn ôl yr galw. Cysylltwch â'n llyfrgellwyr pwnc i drefnu.

Teithiau Llyfrgell

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac wedi ei chynllunio:

  • i'ch croesawu i'ch llyfrgell a'ch helpu i ganfod eich ffordd o gwmpas
  • i'ch cyflwyno'n fyr at gyfleusterau a gwasanaethau sydd ar gael yn y Llyfrgell Hugh Owen
  • i sicrhau eich bod yn gwybod ble i ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu taith. 

Os gwelwch yn dda, ewch i Lefel D (llawr y prif fynedfa) Llyfrgell Hugh Owen ar gyfer eich taith o’r llyfrgell: https://www.aber.ac.uk/cy/discover-aberystwyth/maps-travel/maps/#service-departments/is Ceisiwch gyrraedd 10 munud cyn amser cychwyn y  daith yr ydych wedi’i ddewis.

Mae taith rithiol Llyfrgell Hugh Owen ar gael i'w gweld ar unrhyw adeg

Dydd Gwener 23ain Medi

12yp
1yp
2yp
3yp
4yp

Llyfrgell Hugh Owen   

Dydd Sadwrn 24ain Medi

11yb
12yp
1yp
2yp
3yp
4yp

Llyfrgell Hugh Owen   

Dydd Sul 25ain Medi

11yb
12yp
1yp
2yp
3yp
4yp

Llyfrgell Hugh Owen   

Dydd Llun 26ain Medi

11yb
12yp
1yp
2yp
3yp
4yp

Llyfrgell Hugh Owen   

Dydd Mawrth 27ain Medi

11yb
12yp
1yp
2yp
3yp
4yp

Llyfrgell Hugh Owen   

Dydd Mercher 28ain Medi

11yb
12yp
1yp
2yp
3yp
4yp

Llyfrgell Hugh Owen   

Dydd Iau 29ain Medi

11yb
12yp
1yp
2yp
3yp
4yp

Llyfrgell Hugh Owen   

Dydd Gwener 30ain Medi

11yb
12yp
1yp
2yp
3yp
4yp

Llyfrgell Hugh Owen   

Dydd Mercher 5ed Hydref

12yp
1yp

Llyfrgell Hugh Owen   

Dydd Mercher 12fed Hydref

12yp
1yp

Llyfrgell Hugh Owen   

 

Casglu eich Cerdyn Aber

  • Bydd myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sydd yn byw yn Neuaddau Preswyl yn derbyn eu Cerdyn Aber wrth gofrestru yn eu llety.
  • Gall myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sydd mewn llety preifat gasglu eu Cerdyn Aber o Lyfrgell Hugh Owen yn ystod ein Horiau Agor.

 

Cymorth i ysgogi eich cyfrif e-bost a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol

Mae ein staff ar gael i'ch helpu chi:

  • yn bersonol wrth y ddesg ymholiadau yn Llyfrgell Hugh Owen
  • dros y ffôn 01970 622 400
  • trwy e-bostio gg@aber.ac.uk
  • trwy ddefnyddio'r ddolen sgwrsio ar-lein ar ein tudalennau gwe
  • trwy Microsoft Teams

Gweler ein tudalen cysylltu â ni i gael manylion llawn 

Croeso i’ch canllaw ar-lein ar gyfer y Llyfrgell a TG

Croeso i’ch canllaw ar-lein ar gyfer y Llyfrgell a TG! I fyfyrwyr newydd, mae’r canllaw yn rhoi cyflwyniad pwysig i wasanaethau’r Llyfrgell a’r gwasanaethau TG ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cymrwch olwg nawr yn https://libguides.aber.ac.uk/rhagarweiniad ac wedyn rhowch dro ar y cwis byr sydd ar y diwedd.  

Rydyn ni’n cynnig sesiynau cynefino â’r Llyfrgell a TG yn rhan o raglen yr Wythnos Ymgartrefu yn eich adran – edrychwn ymlaen i gyfarfod â chi bryd hynny.