Gwasanaeth Coffa Dr Catrin Prys Jones

03 Ionawr 2006

Ddydd Sadwrn 6 Ionawr cynhelir gwasanaeth coffa i Dr Catrin Prys Jones, aelod o staff Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yng Nghapel Hyfrydle, Caergybi. Ceir manylion pellach am y trefniadau a theyrnged iddi gan yr Athro Elan Closs Stephens yma.

Paratoi at Gystadleuaeth Sgiliau 07

08 Ionawr 2007

Dechreuodd y paratoi ar gyfer Cystadleuaeth Sgiliau Myfyrwyr 2007 ychydig cyn y Nadolig wrth i'r 15 tîm geisio cwblhau'r “Tric Rhaff Aber” fel rhan o'r diwrnod adeiladu tîm.

Bioman yn ennill gwobr 'Energy Globe' Prydain

15 Ionawr 2007

Mae dyfais a gynlluniwyd yn y Brifysgol i gael gwared o lygredd metelau gwenwynig o ddŵr sydd yn llifo o hen weithiau mwyn wedi ennill gwobr Energy Globe Prydain ar gyfer 2006.

Caffi Gwyddoniaeth '07

09 Ionawr 2007

Mae Caffi Gwyddoniaeth Aberystwyth wedi cyhoeddi rhestr o ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal dros y pedwar mis nesaf, a'r cyntaf fydd sgwrs gan Dr John Fazey o Brifysgol Rhydychen am ddysgu o chwaraeon.

Teyrnged i'r Athro Glyn Emery

22 Ionawr 2007

Yr Athro Frank Bott sy'n talu teyrnged i un o sefydlwyr yr Adran Gyfrifiadureg yn Aberystwyth.

Cwmwl enbyd

18 Ionawr 2007

Mae gwaith Dr John Grattan ar effeithiau ffrwydriad llosgfynydd yng Ngwlad yr Iâ yn 1783 yn rhan o raglen Timewatch BBC2 Nos Wener 19 Ionawr (9.00 yh).