Datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg

06 Gorffennaf 2011

Aberystwyth yn cynnal cynhadledd flynyddol gyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Plant y Pridd

08 Gorffennaf 2011

Arolwg Busnesau Fferm, y ffynhonnell fwyaf awdurdodol ynglŷn â chyflwr ariannol ac incwm ffermydd, yn dathlu 75 mlwyddiant.

Prifysgol Aberystwyth yn urddo saith Cymrawd

11 Gorffennaf 2011

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn urddo saith Cymrawd yn ystod Seremonïau Graddio 2011 sydd yn cael eu cynnal yr wythnos hon.

Cymeradwyo Cynllun Ffioedd

11 Gorffennaf 2011

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu'r cyhoeddiad bod ei chynllun ffioedd ar gyfer 2012/2013 wedi cael ei gymeradwyo.

Graddio yn Fyw

12 Gorffennaf 2011

Cyfle i ddilyn seremoniau graddio yn fyw ar lein.

Enillydd Sialens y Prifysgolion Veritas yn Graddio

12 Gorffennaf 2011

Christopher Smith, enillydd cystadleuaeth cyfieithu Veritas, yn graddio heddiw.

Urddo Robert Peston yn Gymrawd

12 Gorffennaf 2011

Bydd Golygydd Busnes y BBC, Robert Peston, yn cael ei urddo yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth heddiw.

Enillydd Gwobr David Davies yn graddio

12 Gorffennaf 2011

Giles Polglase, aelod o staff ac enillydd Gwobr David Davies yn graddio.

Urddo Dr Mary King yn Gymrawd

12 Gorffennaf 2011

Urddo’r ymgyrchydd iawnderau dynol Dr Mary King yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Strwythur Prifysgolion yng Nghymru yn y Dyfodol

13 Gorffennaf 2011

Mae Prifysgol Aberystwyth yn croesawu cyhoeddi’r adroddiad Future Structure of Universities in Wales.

Urddo’r Gwir Anrh. Arglwydd Ustus Pill yn Gymrawd

14 Gorffennaf 2011

Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Ustus Pill, person allweddol yn sector y gyfraith y DU, yn cael ei urddo’n Gymrawd.

Urddo’r Is-Gadfridog Jonathon Riley yn Gymrawd

14 Gorffennaf 2011

Yr Is-Gadrfidog Jonathon Riley, arweinydd milwrol, awdur ac academydd yn cael ei urddo’n Gymrawd.

Llwyddiant Celtaidd i Fyfyrwraig o Wlad Pwyl

14 Gorffennaf 2011

Anna Rolewska, myfyrwraig  o Wlad Pwyl, yn graddio heddiw gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Astudiaethau Celtaidd ac yn rhannu gwobr adrannol.

Dosbarth Cyntaf i Brentis

14 Gorffennaf 2011

Iwan Bryn James yn graddio gyda gradd Dosbarth Cyntaf yn y Gymraeg.

Dilyn ôl traed ei deulu

15 Gorffennaf 2011

Mae Jonathan Lowe o Atlanta, UDA yn dilyn ôl traed aelodau eraill ei deulu ac yn graddio heddiw. 

Urddo Yr Athro Christianne Glossop yn Gymrawd

15 Gorffennaf 2011

Cyflwyno Yr Athro Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol i Lywodraeth Cymru, yn Gymrawd.

MA i Ursula

15 Gorffennaf 2011

Rheolwr Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon y Brifysgol, Ursula Byrne yn derbyn MA am ei hastudiaeth o’r Ardteistiméireacht.

Cyflwyno Dr Clive James yn Gymrawd

15 Gorffennaf 2011

Cyflwyno'r gwyddonydd amaethyddol a sefydlydd yr International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, Dr Clive James, yn Gymrawd.

Teyrnged gan y Llywydd

15 Gorffennaf 2011

Syr Emyr Jones Parry yn talu teyrnged i’r Is-Ganghellor, yr Athro Noel Lloyd, wrth iddo arwain ei seremoni raddio olaf.

Penodi Gideon Koppel yn Athro Ffilm

18 Gorffennaf 2011

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn penodi Gideon Koppel yn Athro Ffilm.

Adeiladu cysylltiadau MBA yn Tsieina

20 Gorffennaf 2011

Ysgol Reolaeth a Busness Aberystwyth yn cydweithio gyda Sefydliad Technoleg Beijing i ddatlbygu dimensiwn rhynwladol cyrsiau MBA.

Cyfalaf mentro

22 Gorffennaf 2011

Prifysgolion Aberystwyth a Bangor i ddatblygu cronfa arloesi i gynorthwyo busnesau bychain yn y Canolbarth a’r Gogledd. 

Llwyddiant gwobrau cyflogaeth myfyrwyr

26 Gorffennaf 2011

Gwobrwyo Myfyrwyr Aberystwyth yng Ngwobrau Myfyriwr Cyflogedig
Buddsoddi yn y dyfodol

28 Gorffennaf 2011

Mam i wyth yn graddio gydag anrhydedd

Gwledd Gerddorol

29 Gorffennaf 2011

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cyflwyno dau ddigwyddiad cerddorol ysblennydd ar gyfer yr haf.

Is-Ganghellor newydd

29 Gorffennaf 2011

Yr Is-Ganghellor newydd, yr Athro April McMahon, yn ymuno ag Aberystwyth.

Bioynni o dan y Môr

29 Gorffennaf 2011

Ymchwil Prifysgol Aberystwyth yn datgelu ffynhonnell werthfawr o bioynni o dan y môr.