Myfyrwyr yn gwobrwyo cefnogaeth rhagorol

01 Mai 2013

Ail Gwobrau Dysgu tan Arweiniad Myfyrwyr

Galw’r gofalwyr yng Ngheredigion

02 Mai 2013

Papur ymchwil i dynnu sylw at y cymorth sydd ar gael i ofalwyr

Cymrawd celf gain

02 Mai 2013

Dyfarnu Cymrodoriaeth Windsor i israddedigion Duon a Lleiafrifoedd Ethnig i Vivian Ezugha, myfyrwraig yn yr Ysgol Gelf.

Derbyn Alex Jones yn Gymrawd

03 Mai 2013

Dychwelodd cyflwynydd y One Show, Alex Jones i Brifysgol Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 27 Ebrill, 2013 er mwyn cael ei derbyn fel Cymrawd o Brifysgol Aberystwyth.

Gŵyl Pensaernïaeth Cymru

03 Mai 2013

Gŵyl  Pensaernïaeth Cymru yn ddirwyn i ben

Ffermwyr yn edrych i’r dyfodol

08 Mai 2013

Ffermwyr Dyfodol Cymru wedi’u ysbrydoli gan ymchwil ac adnoddau IBERS

Hudo gan blanhigion

10 Mai 2013

Dydd Sadwrn 18 Mai, 2013 yw'r ail Ddiwrnod Rhyngwladol Chwilfrydedd mewn Planhigion.

Gobeithio torri record Bioblitz

13 Mai 2013

Adnabod mwy na 2000 o rywogaethau ar gampws Penglais wrth i IBERS gynnal BioBlitz 24 awr cyntaf Aberystwyth.

Cymeradwyo cymorth gadael gofal

14 Mai 2013

Canmoliaeth fawr gan yr elusen Buttle UK i gymorth Aberystwyth i fyfyrwyr sydd wedi byw mewn gofal cyn mynychu prifysgol.

Cyngor cynaliadwy

14 Mai 2013

Aberystwyth yn un o dair prifysgol o Gymru sydd yn cynnig cefnogaeth i fusnesau er mwyn eu galluogi i fanteisio’n llawn ar y twf yn yr economi werdd.

Llyfr y Flwyddyn

15 Mai 2013

Singing a Man to Death, casgliad o straeon byrion gan Dr Matthew Francis (Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol) ar y rhestr fer gwobr Wales Book of the Year.

Pump o uwch benodiadau newydd

21 Mai 2013

Mae'r Brifysgol yn cyhoeddi penodiad pum pennaeth adran academaidd newydd fydd yn hwb pellach i enw da'r Brifysgol ym maes addysgu a rhagoriaeth ymchwil.

Aber yng Ngŵyl y Gelli

21 Mai 2013

Bydd cynrychiolaeth dda o Aberystwyth yng Ngwyl y Gelli sydd yn dechrau ar ddydd Iau 23 Mai.

Nghaffi Gwyddoniaeth Aberystwyth yn trafod Biomimcri mewn Pensaernïaeth

22 Mai 2013

Bydd un o brif benseiri Prosiect Eden, Michael Pawlyn yng Nghaffi Gwyddoniaeth Aberystwyth ar 27 Mai i drafod biomimicr. 

Sioe gelf

22 Mai 2013

Gwaith gan Ruth Jên Evans ymysg y darnau yn Sioe Radd yr Israddedigion ac Arddangosfa’r Uwchraddedigion 2013 sydd yn rhedeg tan ddydd Iau 30 Mai.

Hadau gobaith

23 Mai 2013

Panel gwybodaeth newydd yn pwysleisio cymwysiadau ymchwil potensial planhigion sy’n tyfu ym Mharc Natur Penglais.

Shakespeare a Chynaliadwyedd

23 Mai 2013

Ysgolheigion llenyddol a gwyddonydd planhigion o Aberystwyth yn trafod gweithiau Shakespeare o safbwynt cynaliadwyedd yng Nghwyl y Gelli.

Galw ar bob Mentrwr Busnes

24 Mai 2013

Wythnos Cychwyn Busnes Prifysgol Aberystwyth 3–7 Mehefin

Gŵyl Beicio Aberystwyth

24 Mai 2013

Bydd cyfres Taith Pearl Izumi Tour yn dychwelyd i Aberystwyth y penwythnos hwn, fel rhan o raglen lawn o feicio.

Canhwyllau mewn llety Prifysgol

30 Mai 2013

Datganiad ar y defnydd o ganhwyllau yn llety’r Brifysgol.

Swydd newydd

31 Mai 2013

Penodwyd yr Athro Martin Jones yn Gyfarwyddwr Canolfan Hyfforddi Doethuriaid y Gwyddorau Cymdeithasol y White Rose.