Herio straen

04 Tachwedd 2014

Prifysgol Aberystwyth yn nodi Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen.

Gwobr Arian EcoCampus i Brifysgol Aberystwyth

04 Tachwedd 2014

Tystysgrif Arian EcoCampus; cydnabyddiaeth o’r gwaith sy'n cael ei wneud i wella cynaliadwyedd amgylcheddol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cnwd yn ffynhonnell newydd o ynni

05 Tachwedd 2014

Y cnwd ynni Miscanthus, a ddatblygwyd gan wyddonwyr IBERS, yn ddewis masnachol deniadol i ffermwyr sy’n dymuno dargyfeirio.

Cyhoeddi enillwyr Aber Does Dragons’ Den

06 Tachwedd 2014

Cyhoeddi’r tîm buddugol ar nos Wener 7 Tachwedd, mewn dangosiad arbennig o’r rhaglen yng Nghanolfan Llanbadarn.

"Dywedwch wrth y Byd am y Byd": Cymru, y Rhyfel Byd Cyntaf a Gwleidyddiaeth Ryngwladol

07 Tachwedd 2014

Dr Jenny Mathers, Pennaeth yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol i draddodi darlith Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddydd Mawrth 11 Tachwedd.

Urddo Ei Uchelder Brenhinol Tuanku Muhriz yn Gymrawd

10 Tachwedd 2014

Urddwyd Ei Uchelder Brenhinol Tuanku Muhriz ibni Almarhum Tuanku Munawir, yr unfed ar ddeg Yang di-Pertuan Besar o Negeri Sembilan, Maleisia, yn Gymrawd.

Prifysgol Aberystwyth yn arwyddo cytundeb gydag Ysgol Repton, Dubai

10 Tachwedd 2014

Prifysgol Aberystwyth yn arwyddo cytundeb gydag Ysgol Repton, Dubai

Aberystwyth yn cymryd rhan mewn ymgyrch arbed ynni

11 Tachwedd 2014

Y Brifysgol angen mwy o wirfoddolwyr i gymryd rhan yn y cynllun Blackout.

IBERS yng Ngŵyl Fawr Biowyddoniaeth Prydain

11 Tachwedd 2014

Ymchwilwyr Aber yn arddangos y gorau o Fiowyddoniaeth Prydain.

‘Cofiwch am Ddynoliaeth: Ystyriaethau Diogelwch Hollbwysig i Wahardd Arfau Niwclear’

11 Tachwedd 2014

Dr Rebecca Johnson, Is-lywydd yr Ymgyrch dros Ddiarfogi Niwclear (CND), i draddodi Darlith Flynyddol Sefydliad Coffa David Davies.

Ychydig dan draean o boblogaeth Lloegr yn gwneud ymarfer corff

12 Tachwedd 2014

Adroddiad i’w gyhoeddi gan academydd o Aberystwyth yn dangos fod ychydig dan draean o bobl yn Lloegr yn gwneud ymarfer corff.

Allwch chi ddod o hyd i wir gariad ar y Rhyngrwyd?

13 Tachwedd 2014

Dr Martin Graff (Prifysgol De Cymru) yn trafod chwilio am gariad ar y rhyngrwyd, atyniad rhwng pobl a charwriaethau cudd rhithwir ym mar Canolfan y Celfyddydau ar 26 Tachwedd.

Y Brifysgol yn cymryd rhan yn Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd 2014

14 Tachwedd 2014

Y Brifysgol yn tynnu sylw at y gefnogaeth sydd ar gael i ddechrau busnes rhwng 17-21 Tachwedd.

Aberystwyth yn lansio Cynllun Effaith Gwyrdd

17 Tachwedd 2014

Y Brifysgol yn anelu i gael staff i gymryd rhan yn y cynllun Effaith Gwyrdd.

Jack the Ripper – y dystiolaeth goll

18 Tachwedd 2014

Yr Uwch-ddarlithydd o Adran y Gyfraith a Throseddeg, Dr Gareth Norris yn proffilio unigolyn newydd a ddrwgdybir o fod yn euog am lofruddiaethau Whitechapel ‘Jack the Ripper’.

Argyfwng bwyd

19 Tachwedd 2014

Llyfr newydd yn datgelu mai terfysg bwyd oedd wrth wraidd Terfysgoedd Llundain 2012 a bod Shakespeare yn cronni grawn

'Dynladdiad trwy esgeulustod garw, problemau o ddiffiniad; problemau gyda dedfrydu, bwriad a chanlyniadau '

21 Tachwedd 2014

Y Barnwr Nicholas Cooke, Barnwr Ychwanegol yn yr 'Old Bailey', i draddodi darlith yn Adran y Gyfraith a Throseddeg.

Fferm Penglais

21 Tachwedd 2014

Balfour Beatty yn cadarnhau y bydd y gwaith i gwblhau rhan gyntaf Fferm Penglais yn golygu y bydd modd i fyfyrwyr symud yno yn syth ar ôl eu harholiadau ym mis Ionawr.

Cymrawd Fulbright o’r UD i daflu goleuni ar lawysgrif Y Llyfr Teg

24 Tachwedd 2014

Bydd Jacqueline Burek yn cynnal sgwrs am ei hymchwil ar Y Llyfr Teg, llawysgrif Gymraeg o Gyfreithiau Hywel Dda a thestunau eraill.

Dangosiad cyntaf y ffilm o Gymru/Nigeria DRY

25 Tachwedd 2014

Dangosiad cyntaf DRY (I want to be a girl again), a ddisgrifir fel “un o'r prosiectau ffilm Affricanaidd mwyaf perthnasol yn gymdeithasol a wnaed erioed”, yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Rheolaeth a Busnes Prifysgol Aberystwyth ar restr fer gwobr ‘Ysgol Fusnes y Flwyddyn’

27 Tachwedd 2014

Mae’r Ysgol Rheolaeth a Busnes ar restr fer gwobr ‘Ysgol Fusnes y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Addysg y Times Higher 2014 sy’n cael eu cynnal heno, 27 Tachwedd.