Cadw'r Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil

29 Mai 2015

Mae Vitae wedi cyhoeddi bod Prifysgol Aberystwyth ymhlith 11 sefydliad yn y Deyrnas Gyfunol sydd wedi llwyddo i gadw’r wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil.

Pantycelyn

29 Mai 2015

Yr angen i adnewyddu Pantycelyn, cartref cymuned fywiog a gweithgar myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol ers dros 40 mlynedd.

£3.7 miliwn i ymladd heintiau llyngyr lledog

27 Mai 2015

£3.7m dros bum mlynedd i dîm rhyngwladol dan arweinyddiaeth IBERS i ymladd heintiau llyngyr lledog.

Pantycelyn

23 Mai 2015

Datganiad ar ddyfodol Pantycelyn

Gwyddonydd o IBERS yn Kathmandu

22 Mai 2015

Mae Dr Tony Callaghan a gwblhaodd ei PhD yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth yn gynharach eleni yn helpu i sicrhau cyflenwad dŵr glân yn Kathmandu yn Nepal a drawyd gan ddaeargrynfeydd yn ddiweddar.

Pantycelyn

21 Mai 2015

Datganiad ar ddyfodol Pantycelyn

Prifysgol Aberystwyth ar y rhestr fer ar gyfer gwobr ARMA

21 Mai 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Technoleg, Arloesedd a Chymhwyso yng Ngwobrau Cymdeithas Rheolwyr a Gweinyddwyr Ymchwil (ARMA) eleni.

Y Brifysgol yn croesawu gwasanaeth trên bob awr

19 Mai 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu gwasanaeth trên newydd bob awr ar lein y Cambria rhwng Aberystwyth a'r Amwythig.

App-a-thon: Ymgais Record y Byd Guinness

18 Mai 2015

Bydd Prifysgol Aberystwyth, mewn partneriaeth â BCS yn cymryd rhan yn App-a-thon, ymgais Record y Byd Guinness, ar ddydd Sadwrn 13 Mehefin, 2015.

Myfyrwraig IBERS yn ennill Ysgoloriaeth deithio

18 Mai 2015

Mae myfyrwraig Sŵoleg o IBERS wedi ennill Ysgoloriaeth deithio gwerth £1,000 oddi wrth Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru (Urdd Lifrai Cymru gynt).

Y radd gyntaf erioed yn y DU mewn Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol yn Aberystwyth

14 Mai 2015

Mae’r radd gyntaf erioed yn y DG mewn Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol newydd gael ei dilysu ym Mhrifysgol Aberystwyth, a bydd yn cofrestru ei myfyrwyr cyntaf ym mis Medi 2015.

Ail ystyried Y Wladfa: Ymchwil ar y Cymry ym Mhatagonia

14 Mai 2015

Ymchwil newydd yn datgelu bod sefydlu’r Wladfa yn 1865 yn rhan annatod o wead cymhleth deinameg grym, arian a syniadau byd eang

Canolfan y Celfyddydau yn cynnal arddangosfa fawreddog Gwobr Portreadau BP

13 Mai 2015

Ar hyn o bryd mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal arddangosfa fawreddog Gwobr Portreadau BP yr Oriel Bortreadau Genedlaethol.

Cynfyfyriwr o Aber ar raglen wyddoniaeth S4C

11 Mai 2015

Bydd y cynfyfriwr o Aberystwyth, Dr Llion Evans, yn ymddangos ar raglen wyddoniaeth S4C Dibendraw, nos fory, 13 Mai.

Gwyddonwyr IBERS yn cefnogi ‘Taith Tân’

07 Mai 2015

Mae'r ffisiolegwyr chwaraeon yn IBERS yn cynghori'r tîm ar y ffordd orau i baratoi mewn perthynas ag egni a strategaethau ailgyflenwi hylif ar gyfer y digwyddiad 14 diwrnod.

Llwyddiant gemau argyfwng Ewrop i fyfyrwyr Aberystwyth

06 Mai 2015

Llwyddiant ysgubol i dimoedd Gwleidyddiaeth Ryngwladol yng ngemau argyfwng Cyber 9/12 gafodd eu cynnal yng Nghanolfan Polisi Diogelwch Genefa.

Myfyriwr PhD a thiwtor o Aberystwyth yn ennill Gwobr M Wynn Thomas

06 Mai 2015

Jamie Harris o’r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn ennill gwobr M Wynn Thomas am ei waith ar yr awdur ar gwneuthurwr ffilmiau o Gaerdydd, Iain Sinclair.

Dathlu hir-wasanaeth staff

05 Mai 2015

Gwobrau Gwasanaeth Hir yn dathlu cyfraniad aelodau staff sydd wedi gwasanaethau’r Brifysgol dros gyfnodau maith.