Agor ffenest ddigidol ar y gorffennol

17 November 2017

Mae cofnodion myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth sy’n dyddio’n ôl bron 150 mlynedd yn cael eu digideiddio a’u trawsgrifio er mwyn hwyluso gwaith pori a chwilio.

Ychydig berswad i’r cyfeiriad cywir?

15 November 2017

Mae moeseg defnyddio damcaniaeth ‘nudge’ neu ‘berswad’ er mwyn llywio polisi cyhoeddus yn cael sylw mewn llyfr newydd gan ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth.

Yr Athro Christopher Coker i draddodi Darlith Flynyddol Kenneth N. Waltz ar ddyfodol rhyfel.

14 November 2017

Yr ysgolhaig rhyfel enwog a'r arbenigwr ar wrthdaro milwrol, Yr Athro Christopher Coker, fydd yn traddodi Darlith Flynyddol Kenneth N. Waltz eleni, nos Iau 16 Tachwedd am 6y.h.

Cyhoeddiad newydd ar ail gainc y Mabinogi

14 November 2017

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi’r golygiad cyntaf ers 80 o flynyddoedd o ail gainc y Mabinogi yn y Gymraeg.

Gwahodd myfyrwyr mentrus i ymgeisio am InvEnterPrize 2018

13 November 2017

Mae rhifyn 2018 o gystadleuaeth menter myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei lansio, gyda gwobr o £10,000 i'r ymgeisydd buddugol.

Prifysgol Aberystwyth yn peilota rhaglen llesiant i fyfyrwyr

10 November 2017

Mae cyfres o weithdai llesiant yn cael eu cynnig i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf Prifysgol Aberystwyth fel rhan o beilot arloesol ar y cyd gyda'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol.

Cynhadledd yn trafod dyfodol darlledu

09 November 2017

Mae academydd o Brifysgol Aberystwyth yn cadeirio cynhadledd flaenllaw ar ddyfodol  darlledu Cymraeg ddydd Iau 9 Tachwedd 2017.

Gwrthrychau Hollywood prin o’r 1940au yn cael eu harddangos yn Ysgol Gelf Aberystwyth

08 November 2017

Mae Darlithydd o Ysgol Gelf, Dr Harry Heuser, wedi curadu arddangosfa sy’n cynnwys albwm unigryw yn coffau’r ffilm ffantasi Mighty Joe Young, a gynhyrchwyd yn Hollywood yn 1949.

Wedi 35 mlynedd o S4C, pam na ddylai Cymru fod yn gyfrifol am y sianel?

06 November 2017

Elin Haf Gruffydd Jones, Athro yn y Cyfryngau a’r Diwydiannu Creadigol, yn trafod a ddylai penderfyniadau allweddol am ddyfodol S4C, un o’r sianeli teledu cyntaf mewn iaith leiafrifol, gael eu gwneud yn Llundain neu yng Nghaerdydd.

Y cyfreithiwr o Gymro a ddyfeisiodd y gell danwydd hydrogen yn ystod oes Fictoria

06 November 2017

Yr Athro Iwan Morus o Adran Hanes a Hanes Cymru yn trafod dyfeisio’r batri nwy yn 1842 gan y Cymro ifanc o Abertawe, William Robert Grove.

Cyfnod cyfieithu ym Mhrifysgol Aberystwyth i fardd o India

02 November 2017

Mae bardd o India yn treulio tri mis ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cyfieithu gwaith Vikram Seth i’r Hindi ac yn cyfansoddi cerddi i ddarllenwyr ifanc.

Dychmygu dyfodol amgen i ganolbarth Cymru

02 November 2017

Wrth i’r dadlau barhau am gysylltiadau masnach y DU gyda'r Undeb Ewropeaidd wedi Brexit, mae yna wahoddiad i bobl gyflwyno eu gweledigaethau ar gyfer canolbarth Cymru.

Dathlu llwyddiant eisteddfodol cyn-fyfyrwyr

01 November 2017

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant ei chyn-fyfyrwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn mewn digwyddiad arbennig yn yr Hen Goleg nos Wener 10 Tachwedd.