Prifysgol Aberystwyth yn cyhoeddi Cymrodyr er Anrhydedd 2019

05 Mehefin 2019

Mae ffigwr amlwg byd-eang yn y frwydr i gael gwared ar bolio, cyn-Brif Weinidog Cymru ac athro cerddoriaeth peripatetig sydd wedi ymddeol ymhlith y rhai a fydd yn cael eu hanrhydeddu yn ystod y seremonïau graddio ym Mhrifysgol Aberystwyth eleni.

Aber yn lansio cwrs haf newydd i gynhyrchwyr ffilm ifanc

06 Mehefin 2019

Mae ysgol haf newydd i gynhyrchwyr ffilmiau ifanc sy’n cynnig cyfle i weithio gyda chynhyrchydd profiadol o Hollywood wedi ei lansio gan Brifysgol Aberystwyth.

Aber ar frig tablau boddhad The Guardian

07 Mehefin 2019

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ymysg y mwyaf bodlon yn y DU yn ôl tabl cynghrair prifysgolion diweddaraf The Guardian.

Gwefan newydd i gylchgrawn Y Ddraig

10 Mehefin 2019

Mae gwefan newydd wedi’i lansio ar gyfer cylchgrawn llenyddol Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth.

Teyrngedau i gyn Is-Ganghellor

10 Mehefin 2019

Mae teyrngedau wedi eu talu i’r Athro Noel Lloyd, cyn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, a farw yn 72 oed.

Ymchwil defaid brîd prin ym Mhwllpeiran

12 Mehefin 2019

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi bod ar ymweld â Hiort ar Ynysoedd Allanol Heledd fel rhan o’u hastudiaeth newydd ar arferion bwydo brîd hynafol a phrin o ddefaid gwyllt.

Aber yn adennill Dyfarniad Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil

13 Mehefin 2019

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei chydnabod am ei hymrwymiad hirdymor i ddatblygiad gyrfa ymchwilwyr.

Cyn-fyfyrwyr yn rhannu eu doniau creadigol

14 Mehefin 2019

Mae tri cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn rhan o gynllun cenedlaethol newydd gyda Theatr Genedlaethol Cymru i ddatblygu crefft awduron llwyfan.

Gosod mannau gwefru e-feiciau a llochesi i feiciau yn y Brifysgol

18 Mehefin 2019

Mae gorsafoedd gwefru e-feiciau newydd a llochesi i feiciau wedi’u gosod ar Gampws Penglais ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Caniatâd cynllunio i adnewyddu’r Hen Goleg

19 Mehefin 2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cymeradwyo cais Prifysgol Aberystwyth am ganiatâd cynllunio i adnewyddu adeilad rhestredig Gradd 1 yr Hen Goleg.

Hyfforddiant llwyddiannus i entrepreneuriaid newydd

19 Mehefin 2019

Cafodd unigolion sydd â syniad busnes blaengar gyfle unigryw i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd yn ystod Wythnos Dechrau Busnes flynyddol Prifysgol Aberystwyth. 

Ombwdsmyn rhyngwladol yn ymgynnull yn Aberystwyth

20 Mehefin 2019

Bydd Ombwdsmyn Gwasanaethau Cyhoeddus o’r DU, Iwerddon a Chatalonia yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Gwener 21 Mehefin 2019 ar gyfer seminar ryngwladol ar sut maen nhw’n dal gwasanaethau cyhoeddus i gyfrif.

Cyn-fyfyrwyr ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

20 Mehefin 2019

Mae chwe chyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth ymysg yr awduron sydd wedi’u cynnwys ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2019.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Wythnos Roboteg

20 Mehefin 2019

Mae gwahoddiad i ddarpar ddyfeisiwyr a pheirianwyr robot o bob oed i gymryd rhan yn Wythnos Roboteg Aberystwyth sy’n cael ei chynnal o 24-29 Mehefin 2019.

Mae’r rhan fwyaf yn dychwelyd waledi coll – beth yw’r seicoleg a pha wledydd sydd mwyaf gonest

21 Mehefin 2019

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gan yr Athro Nigel Holt o Adran Seicoleg y Brifysgol, yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation.

Beth mae 'deugymalog' yn ei olygu?

21 Mehefin 2019

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gan Dr Marco Arkesteijn o Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth, yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation

Prifysgol Aberystwyth yn sicrhau £1.8m o gyllid yr UE ar gyfer diwydiannau creadigol Cymru

21 Mehefin 2019

Mae disgwyl y bydd sector diwydiannau creadigol Cymru yn elwa ar fuddsoddiad gwerth £1.8m o gyllid yr UE mewn rhaglen sgiliau lefel uchel dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth.

Gall mai robotiaid fydd yn gofalu amdanoch yn eich henaint – a bydd eich plant yn eu dysgu

Wrth ysgrifennu yn ‘The Conversation’, mae Dr Patricia Shaw o’r Adran Cyfrifiadureg yn trafod swyddogaeth robotiaid yn y dyfodol wrth ofalu am bobl hŷn yn eu cartrefi eu hunain, a sut y bydd y robotiaid hyn yn dysgu ac addasu’n gyflym i heriau ac i’w hamgylchedd.

Myfyriwr o Aber yn dod i’r brig yng Ngwobrau STEM y Telegraph 2019

25 Mehefin 2019

Mae myfyrwraig biocemeg o Aberystwyth wedi ennill y brif wobr yng Ngwobrau STEM y Telegraph 2019 am syniad radical ar gyfer prawf symudol newydd ar gyfer y diciâu mewn pobl.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu rhagoriaeth mewn addysgu

26 Mehefin 2019

Mae’r garfan ddiweddaraf o staff academaidd ac ôl-raddedig i ennill cymwysterau addysgu addysg uwch proffesiynol wedi eu cydnabod gan Brifysgol Aberystwyth.

Penodi Dirprwy Ganghellor ac aelodau newydd o Gyngor y Brifysgol

26 Mehefin 2019

Mae’r Athro y Fonesig Elan Closs Stephens wedi’i phenodi yn Ddirprwy Ganghellor Prifysgol Aberystwyth. 

Aberystwyth yn cynnal cynhadledd ar fudo

28 Mehefin 2019

Troseddau casineb, atgasedd ac ymateb cymdeithas sifil i fudo, dyma rai o’r pynciau fydd yn cael sylw mewn symposiwm undydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Mawrth 2 Gorffennaf 2019.