Hwb i astudio’r Fagloriaeth tra bod ysgolion ar gau – cwrs ar-lein

01 Ebrill 2020

Mi fydd disgyblion sy’n astudio ar gyfer Bagloriaeth Cymru yn gallu elwa o fynediad estynedig i gwrs ar-lein a fydd yn cynnig “cymorth pwysig” tra bod ysgolion ar gau, cafodd ei gyhoeddi heddiw (dydd Mercher, 1 Ebrill).   

Prifysgol Aberystwyth yn darparu offer diogelwch i'r GIG yn ystod argyfwng COVID19

01 Ebrill 2020

Mae adrannau o Brifysgol Aberystwyth yn cyfrannu at sicrhau diogelwch gweithwyr gofal iechyd wrth i nifer y cleifion sydd wedi'u heintio â’r Coronafeirws barhau i gynyddu.

Agor ceisiadau ar gyfer Pantycelyn

01 Ebrill 2020

Wrth i’r ystafelloedd cyntaf gael eu cwblhau, mae ceisiadau i las-fyfyrwyr sydd yn dymuno byw yn neuadd breswyl enwocaf Cymru yn agor heddiw, ddydd Mercher 1 Ebrill 2020.

Gallai merlod brodorol sydd mewn perygl ym Mhrydain helpu cynefinoedd i wella- ac mae Brexit yn cynnig cyfle

06 Ebrill 2020

Ysgrifenna Dr Mariecia Fraser (Darllenydd mewn Ecoleg-Amaeth yr Ucheldir a Gwyddonydd Arweiniol yng Nghanolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeirian) yn The Conversation, am ferlod sydd wedi byw Mhrydain ers dros 4,000 o flynyddoedd ond sydd mewn perygl o farw allan.

Newidiadau arholi ac asesu yn sgil Covid-19 - Prifysgol Aberystwyth

06 Ebrill 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi rhagor o fanylion am y newidiadau i’w threfniadau arholi ac asesu myfyrwyr o ganlyniad i’r argyfwng Covid-19, yn dilyn trafodaethau gyda chynrychiolwyr staff a myfyrwyr.

Y Brifysgol yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim ar gam-drin domestig yn ystod COVID-19

07 Ebrill 2020

Mae prosiect ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i weithwyr rheng flaen ledled y Deyrnas Unedig sy'n delio ag achosion o gam-drin domestig ymhlith pobl hŷn yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau llym ar symudedd.

Prifysgol Aberystwyth yn darparu cyfleusterau, offer ac arbenigedd mewn ymateb i bandemig Covid-19

06 Ebrill 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu cefnogaeth i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) trwy sicrhau bod cyfleusterau a gwasanaethau ar gael i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Ni ddylai ‘arwyr’ y GIG orfod peryglu eu bywydau i drin cleifion coronafeirws

20 Ebrill 2020

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Dr Jenny Mathers yn trafod a allai ganolbwyntio ar arwriaeth gweithwyr y GIG yn ystod yr achosion o Covid19 arwain at bobl i ystyried y sefyllfa bresennol yn anochel, a chaniatáu i arweinwyr gwleidyddol i osgoi cyfrifoldebau am sut y maent wedi delio â’r pandemig.

Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Staff a Myfyrwyr 2020

21 Ebrill 2020

Mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth wedi cyhoeddi eu rhestr fer am eu Gwobrau Staff a Myfyrwyr.

‘Gwyliau Coronafeirws’ yn achosi cynddaredd gwledig

22 Ebrill 2020

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Dr Bryonny Goodwin-Hawkins o’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn trafod sut mae perchnogaeth ail gartref yng nghefn gwlad Cymru yn ystod yr achosion o Covid-19 wedi arwain at adleisiau o hen wrthdaro:

Busnes bioblastig yn seiliedig ar wymon yn ennill cystadleuaeth menter myfyrwyr

22 Ebrill 2020

Eco-Fusnes sy’n defnyddio gwymon o Gymru i greu bioblastig yw enillydd InvEnterPrize, cystadleuaeth menter myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, eleni.

Ymchwil i gyflymu profion Covid-19 er lles gwledydd incwm isel

27 Ebrill 2020

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gweithio ar dechneg i wella’r broses profi am y Coronafeirws mewn gwledydd incwm isel.

Prifysgol Aberystwyth yn cyfrannu adeilad arall i’r frwydr yn erbyn Coronafeirws

27 Ebrill 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyfrannu adeilad fel canolfan sgrinio gweithwyr allweddol a gofod meddygol at ddefnydd meddygon teulu lleol, fel rhan o ymdrechion parhaus yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Academyddion Prifysgol Aberystwyth yn cael eu hanrhydeddu gan Academi Cymru

29 Ebrill 2020

Mae pump o academyddion Prifysgol Aberystwyth ymhlith y newydd-ddyfodiaid i Gymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru.