Sut y gallwn helpu

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cael ei staffio gan dîm cyfeillgar a phrofiadol sy'n cynnig amrywiaeth o gymorth i'ch helpu i adnabod eich cryfderau ac archwilio amrywiaeth eang o gyfleoedd er mwyn i chi wneud penderfyniadau gwybodus am eich dyfodol.

O ganlyniad i’r sefyllfa coronavirus presennol mae ein holl wasanaethau yn cael eu cynnig drwy dechnoleg am y tro.  I drefnu apwyntiad neu i anfon ymholiad penodol atom defnyddiwch ein porth ar-lein gyrfaoeddABER gan ddewis y tab Book neu’r botwm Ymholiad.  Neu gallech ein galw ar 01970 622378 neu anfon ebost at gyrfaoedd@aber.ac.uk

Gwnawn ymateb i bob ymholiad electroneg o fewn tri diwrnod gwaith.  Os oes angen cymorth helaethach arnoch yna gwnawn awgrymu dylech drafod gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd.  Bydd rhain yn cael eu cynnal drwy alwad ffôn neu Skype o dan yr amgylchiadau presennol.

 

Rydym yn parhau i weithredu oriau gwaith arferol:

 Llun i Iau 9:00yb-5:00yp

 Gwener 9:00yb-4:00yp