Graddedigion

Croeso! A wyddoch fod ein gwasanaethau yn agored i chi gydol oes? Waeth pryd gwnaethoch raddio mae’n gwasanaethau yma i’ch helpu.

gyrfaoeddABER yw’n porth ar-lein sy’n eich galluogi i gysylltu â ni yn hawdd, chwilio am gyfleoedd gwaith, trefnu cyfarfod gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd, gwirio ein oriau galw heibio (ar-lein yn unig ar hyn o bryd), a llawer mwy. Dewisiwch yr opsiwn Mewngofnodi Graddedigion  ar y brif dudalen ac yna Cofrestrwch – fel a welir isod.

Os ydych wedi bod yn defnyddio porth gyrfaoeddABER fel myfyriwr yn Aber, dylech fewngofnodi drwy'r mewngofnodi Myfyriwr cyn i'ch cyfrif Ebost myfyriwr @aber.ac.uk ddod i ben a newid eich cyfeirid e-bost o fewn y system i’ch un personol. Ar ôl hynny, dylech fewngofnodi gan ddefnyddio'r mewngofnodi i Raddedigion a dilyn yr opsiwn Wedi anghofio eich cyfrinair?  Os cewch unrhyw anhawster, neu os hoffech i ni newid eich cyfeiriad e-bost ar eich rhan, anfonwch e-bost at gyrfaoedd@aber.ac.uk

Os nad ydych wedi defnyddio porth gyrfaoeddABER o'r blaen, dewiswch yr opsiwn 'Mewngofnodi graddedigion' ar y dudalen mewngofnodi, yna 'Cofrestru', fel y dangosir isod.

Ar ôl i ni gymeradwyo eich cofrestriad newydd, bydd gennych fynediad i'n holl wasanaethau, adnoddau a chefnogaeth ar-lein. Unwaith eto, anfonwch e-bost at gyrfaoedd@aber.ac.uk os gallwn gynorthwyo mewn unrhyw ffordd.

Cofiwch bod cymorth pellach ar ein gwefan, gyda thudalennau’n cynnig adnoddau ac awgrymiadau o bob math. Mae’r tudalennau Gwybodaeth Pwnc Penodol yn fan cychwyn ardderchog.

Ansicr pa gymorth gallwn ei gynnig? Mae’r tudalen Myfyrwyr Cyfredol yn cynnwys rhestr o’n gwasanaethau. Gallwch barhau i ddefnyddio'r rhain i gyd fel graddedigion.