Graddedigion

Croeso! A wyddoch fod ein gwasanaethau yn agored i chi gydol oes? Waeth pryd gwnaethoch raddio mae’n gwasanaethau yma i’ch helpu.

gyrfaoeddABER yw’n porth ar-lein sy’n eich galluogi i gysylltu â ni yn hawdd, chwilio am gyfleoedd gwaith, trefnu cyfarfod gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd, gwirio ein oriau galw heibio (ar-lein yn unig ar hyn o bryd), a llawer mwy. Dewisiwch yr opsiwn Mewngofnodi Graddedigion  ar y brif dudalen ac yna Cofrestrwch – fel a welir isod.

Unwaith i ni dderbyn eich cais i gofrestru cewch fynediad llawn i’n holl adnoddau, gwasanaethau a chefnogaeth ar-lein. 

Cofiwch bod cymorth pellach ar ein gwefan, gyda thudalennau’n cynnig adnoddau ac awgrymiadau o bob math. Mae’r tudalennau Gwybodaeth Pwnc Penodol yn fan cychwyn ardderchog.

Ansicr pa gymorth gallwn ei gynnig? Mae’r tudalen Myfyrwyr Cyfredol yn cynnwys rhestr o’n gwasanaethau. Gallwch barhau i ddefnyddio'r rhain i gyd fel graddedigion.

NEWYDD! Cymorth i Raddedigion

Er mwyn ymateb i effaith y pandemig ar raddedigion newydd i’r farchnad lafur, a thrwy law cyllid ychwanegol a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru at y diben hwn, mae ein cynllun ABERymlaen bellach yn cynnig cefnogaeth arbennig i raddedigion diweddar Aber.

Bydd y gefnogaeth personol hon yn arbennig o ddefnyddiol i'r rheini y mae pandemig coronafirws wedi effeithio'n andwyol ar eu cynlluniau gyrfa, yn ogystal â'r rhai sy'n graddio yn Haf 2021 sy'n angen hwb i'w sgiliau, hyder a ffocws gyrfa.  Â diddordeb? Darganfyddwch mwy!