Taflenni Gymorth

 ‌

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau mewnol sydd ar gael fel copïau caled (ar gael am ddim yn ein swyddfa yn Undeb y Myfyrwyr) ond hefyd fel dogfennau pdf i'w lawrlwytho o'n gwefan. Cynhwysir cysylltiadau i gyhoeddiadau perthnasol fel y bo'n briodol ar draws ein gwefan ond cewch hefyd restr gyfan isod.

Am glipiau fideo AGCAS (a gynhyrchwyd yn allanol), rholiwch lawr y dudalen hon.

Taflenni mewnol

 

D.S.  Mae taflenni ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn Saesneg yn unig.

 

Adnoddau Allanol

Fideos AGCAS (a gynhyrchwyd yn allanol a hawlfraint AGCAS - Association of Graduate Careers Advisory Services)

Mae gan Wasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth drwydded i ddarparu'r clipiau fideo hyn i'n myfyrwyr. Gofynnir i chi mewngofnodi i'r Llyfrgell Cyfryngau gyda'ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA i gael mynediad i'r clipiau.

Journey to Work: from a degree to a graduate job

Yn portreadu wyth o fyfyrwyr:

Hefyd yn cynnwys cyngor cyflym:

Making an Impact: the graduate job interview

At the Assessment Centre

Get that Job - arweiniad i fyfyrwyr a graddedigion gydag anabledd

Big Opportunities in Small Businesses: Graduates in SMEs

 

Taflenni Allanol

Mae'r deg PDF canlynol yn canllawiau ar profion seicometrig, sydd wedi'i cynhyrchu'n allanol gan Practice Aptitude Tests: