GŵylGyrfaoedd ’24

Ymunwch â ni yn GŵylGyrfaoedd ‘24, pan ddaw'r Brifysgol at ei gilydd i ddathlu pob math o yrfaoedd! Mae yna rywbeth at ddant pawb!

Dewch i o leiaf  3 digwyddiad i'ch cynnwys mewn raffl wobrau. Diolch i Balfour Beatty (Llety Prifygol Fferm Penglais), Cyfleusterau Prifysgol Aberystwyth a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth am y rhoddion caredig hyn:

  • £100 (3 gwobr ar gael) rhoddwyd gan Balfour Beatty  
  • £50 (4 gwobr ar gael) rhoddwyd gan Balfour Beatty
  • £25 Cerdyn Rhodd Prifysgol Aberystwyth, i'w ddefnyddio mewn unrhyw allfa fwyd yn y Brifysgol, siop neu'r Ganolfan Chwaraeon (2 wobr ar gael)
  • Tocynnau sinema ar gyfer 2 i'w defnyddio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Mae croeso i holl fyfyrwyr a graddedigion Aber fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau a restrir isod. Darperir dolenni i'r digwyddiad a gwybodaeth archebu a gedwir ar ein porth gyrfaoeddABER.

Noder: sylwch fod y niferoedd yn gyfyngedig ar gyfer rhai digwyddiadau, felly archebwch yn gynnar!

Newydd ar gyfer 2024! Cyflogwyr yn y Cynteddau - fel rhan o GŵylGyrfaoedd '24, mae ystod o gyflogwyr, sy'n recriwtio nawr i gyfleoedd swyddi a lleoliadau fyw, yn cynnal stondinau gwybodaeth galw heibio ar draws campws Penglais, yng nghyntedd adrannau academaidd, llyfrgell Hugh Owen (Lefel D) ac mewn neuaddau a mannau bwyd.

Mae manylion digwyddiadau a gweithgareddau GŵylGyrfaoedd sy'n cael eu cynnal gan adrannau academaidd unigol hefyd i'w gweld yn adran Digwyddiadau porth gyrfaoeddABER – cadwch lygad am gyfathrebiadau ar wahân am y rhain hefyd!

Lawrlwytho'r Rhaglen GŵylGyrfaoedd '24

Mae'r holl wybodaeth yn gywir ar adeg ei chyhoeddi

Diwrnod 1: Dydd Mawrth 20 Chwefror

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Sefydliad(au)

10yb-12yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Penbryn 5

New Directions

10yb-2yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Llyfrgell Hugh Owen

Addysgwyr Cymru

10yb-2yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Caffibach, Gwendolen Rees

Cogent UK

10yb-2yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Llyfrgell Hugh Owen

Llwyddo’n Lleol 2050

11yb-12yp

Gweithio mewn Meddygaeth a Gwyddorau Biofeddygol

B1.07, Y Ganolfan Ddelweddu

GP Natalie Harper, Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion

11yb-3yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Neuadd Fwyd

Utility Warehouse

11.30yb-2.30yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Think Tank, Llandinam

Field Studies Council

11.30yb-2.30yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Think Tank, Llandinam

Environment Systems

12yp-2yp

Gyrfaoedd yn y Sector Cyhoeddus yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru

Tŷ Lluniau, Undeb y Myfyrwyr

Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Heddlu Dyfed-Powys

2yp-3yp

Gweithio yn y Sector Addysg

0.01, Edward Llwyd

Addysgwyr Cymru

2.10yp-3yp

Cylch CV (cyfrwng Saesneg)

Llyfrgell Hugh Owen

Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth

6yp-7yp

Gyrfaoedd yn y System Cyfiawnder Troseddol

D54, Hugh Owen

Welch & Co

Diwrnod 2: Dydd Mercher 21 Chwefror

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Sefydliad(au)

10yb-12yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Caffibach, Gwendolen Rees

MWMG

10yb-12yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Gwyddorau Ffisegol

RAF

10yb-1yp

Cymorth i Baratoi am Yrfa

Neuadd Fwyd

Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth

10yb-1yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Llyfrgell Hugh Owen

Menter Môn Morlais

10.10yb-11yb

Gyrfaoedd yn y sector Fferyllol a Biotechnoleg

1.16, Edward Llwyd

MicroPharm

11yb-2yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Caffibach, Gwendolen Rees

Teach First

11.10yb-12yp

Cylch CV (cyfrwng Cymraeg)

Llyfrgell Hugh Owen

Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth

11.30yb-2.30yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Think Tank, Llandinam

Environment Systems

12yp-2yp

Cinio rhwydweithio gyda chyflogwyr lleol

Bar y Theatr, Canolfan y Celfyddydau

Mentrau Bach a Chanolig, ardal Aberystwyth

12yp-2yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Llyfrgell Hugh Owen

RAF

1yp-2.30yp

Gweithio yn y Llywodraeth

Ystafell Steve Crichter, Interpol

Dr Katy Budge

2yp-3yp

Gyrfaoedd gyda Grŵp Gofal Treherne

Ar-lein

Grŵp Gofal Treherne

2.30yp-4yp

Chwilio am leoliad?

Llyfrgell Hugh Owen

Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth

4.30yp-7yp

Ffair Astudio Uwchraddedig

Canolfan y Celfyddydau

Prifysgol Aberystwyth

5.45yp-6yp

Astudiaethau Uwchraddedig a'ch Gyrfa

C22, Hugh Owen

Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth

Diwrnod 3: Dydd Iau 22 Chwefror

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Sefydliad(au)

10yb-1.30yp

Her Cynaliadwyedd

Medrus, Penbryn

Catalyse Change

10yb-12.30yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Llyfrgell Hugh Owen

Teach First

10yb-1yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

C22, Hugh Owen

Enterprise Mobility

10yb-2yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Caffibach, Gwendolen Rees

Llwyddo’n Lleol 2050

10yb-2yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Gyfraith a Throseddeg, Hugh Owen

University of Law

11.00yb-1.30yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Think Tank, Llandinam

Platfform yr Amgylcheddol Cymru

11.10yb-12yp

Archwilio gyrfa mewn Rheoli Cadwraeth gyda PBA Applied Ecology

Ar-lein

PBA Applied Ecology

11.30yb-2.30yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Think Tank, Llandinam

Environment Systems

12yp-1yp

Gyrfaoedd gyda Chorfflu Cyffredinol y Dyfarnwr (AGC)

Ar-lein

British Army

12yp-1yp

Defnyddio eich gradd Ffiseg gyda STFC

Ar-lein

Science and Technology Facilities Council

1yp-2yp

Eich proffil LinkedIn

B20, Llandinam

Teach First

1yp-2yp

Gyrfaoedd mewn Gwyddor Data a Deallusrwydd Artiffisial

G3, Llandinam

The Alan Turing Institute (The Brilliant Club)

1yp-4yp

Cyflogwyr yn y Cynteddau

Neuadd Fwyd

Enterprise Mobility

2yp-3yp

Eich Gyrfa Werdd

Medrus, Penbryn

Unigolion a sefydliadau sy'n gweithio yn sector cynaliadwyedd

2yp-4yp

LinkedIn Photobooth

Llyfrgell Hugh Owen

Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth

3yp-4yp

Gyrfaoedd Cynnar gyda grŵp RSK

Ar-lein

RSK, Binnies a MWH Treatment

6yp-7yp

Rôl Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu

D54, Hugh Owen

Heddlu Dyfed-Powys