Cronfa Ysgoloriaeth Peter Hancock

 

Cronfa Ysgoloriaeth Peter Hancock

Dyddiad Cau 25ain Mawrth 2024

Mae Cronfa Ysgoloriaeth Peter Hancock yn ysgoloriaeth i fyfyrwyr teilwng, haeddiannol, anghenus sydd mewn perygl o bedio â gallu cwblhau blwyddyn olaf eu hastudiaethau (Israddedig) neu gael eu heffeithio mor ddifrifol gan galedi ariannol y byddai eu hatal yn glir rhag cyflawni eu potensial. Mae'r Gronfa yn agored i fyfyrwyr pob adran a chenedl sy'n dangos potensial i fod o fudd i gymdeithas drwy gwblhau eu Graddau Anrhydedd yn llwyddiannus. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn cael cefnogaeth mentor profiadol a fydd yn gyn-fyfyrwyr prifysgol Aberystwyth.