Adborth ar ein Gwasanaeth

Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr y cyfle i gasglu adborth gan y rhai sy’n defnyddio ein gwasanaethau yn bwysig iawn i ni. Rydym felly wedi creu ffurflen fer ar-lein, i'ch helpu i roi gwybod i ni yr hyn a weithiodd yn dda a’r hyn a allai weithio'n well. Defnyddir yr wybodaeth yma i'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau a'n helpu i gwrdd ag anghenion ein defnyddwyr. Cewch hyd i’r ffurflenni hyn trwy ddilyn y dolen isod.

Adborth ar ein Gwasanaeth